Opleidingsprogramma - Arteveldehogeschool

advertisement
Traject voor
Semester 1
OLOFEB semester 1
stp
TAAL EXPRESSIE COMMUNICATIE
Taal Expressie Communicatie 2:
3
Communicatie 1
2
1
Nederlands 1
INHOUDELIJKE EXPERTISE
Inhoudelijke expertise 2: aardrijkskunde
3
Inhoudelijke expertise 3: geschiedenis
3
Inhoudelijke expertise 4:
3
Godsdienst
2
1
Mens en Gezondheid
Inhoudelijke expertise 5:
4
Wiskunde: de wereld in getallen
2
1
1
Maatschappelijke instellingen en processen
Fysica en techniek
RZL
3
LERAARSCHAP
Kinderen begeleiden in ontwikkeling 1
Kinderen begeleiden in ontwikkeling 2
Totaal studiepunten SEMESTER 1
Arteveldehogeschool
Bachelor in het Onderwijs: Lager Onderwijs
Brusselsepoortstraat 93
BE-9000 Gent
www.arteveldehogeschool.be
4
4
27
Semester 2
OLOFEB semester 2 en 3
Semester 3
stp
stp
PROFESSIONALISERING EN PROFILERING
3
Professionalisering 1
TAAL EXPRESSIE COMMUNICATIE
Taal Expressie Communicatie 1: Beeld, beweging,
3
muziek
Taal Expressie Communicatie 3
5
3*
3*
3*
3*
3*
1
1
Beeld*
Muziek*
Drama*
Muzisch taalgebruik*
Bewegingsexpressie*
Communicatie 2
Nederlands 2
Taal Expressie Communicatie 4: Frans
INHOUDELIJKE EXPERTISE
Inhoudelijke expertise 1
Wiskunde: jong-leren met vormen en getallen
Natuur- en milieu
3
5
3
2
LERAARSCHAP
Didactische thema’s 1
Didactische thema’s 2
Kinderen Begeleiden in Ontwikkeling 3
Didactiek Nederlands en wiskunde 1
6
6
5
4
2
2
Didactiek wiskunde 1
Didactiek Nederlands 1
STAGE
Stage 1
5
23
22
45
*duidt op keuzemogelijkheid
Arteveldehogeschool
Bachelor in het Onderwijs: Lager Onderwijs
Brusselsepoortstraat 93
BE-9000 Gent
www.arteveldehogeschool.be
Semester 4
OLOFEB semester 4 en 5
Semester 5
stp
PROFESSIONALISERING en PROFILERING
Professionalisering 2
stp
3
TAAL EXPRESSIE EN COMMUNICATIE
Taal Expressie Communicatie 5
5
Muzische vaardigheden
2
Gespreksvoering
2
Nederlands 3
1
LERAARSCHAP
Didactische thema’s 3
5
Didactische thema’s 4
Didactische thema’s 5
Didactiek Nederlands en Wiskunde 2
4
Didactiek Nederlands 2
2
Didactiek Wiskunde 2
2
Didactiek Muzische vorming en Lichamelijke opvoeding
Didactiek Wereldoriëntatie en Godsdienst
6
4
3
5
Didactiek Wereldoriëntatie
3
Didactiek Godsdienst
2
Didactiek Frans en meertaligheid
3
2
1
Didactiek Frans
Didactiek meertaligheid
STAGE
Stage 2
Studiepunten / semester
Totaal studiepunten schijf 2
Arteveldehogeschool
Bachelor in het Onderwijs: Lager Onderwijs
Brusselsepoortstraat 93
BE-9000 Gent
www.arteveldehogeschool.be
11
27
22
49
OLOFEB semester 6 en 7
Semester 6
Semester 7
Stp
PROFESSIONALISERING en PROFILERING
stp
3
Professionalisering 3
Profilering 1
Profilering 2
3
3
LERAARSCHAP
4
Didactische thema’s 6
Didactische thema’s 7
1ste leerjaar
Specifieke Onderwijsbehoeften
Diversiteit
School als gemeenschap
KBO 4
School en samenleving
3
9
5
3
3*
4
3
STAGE
Stage 3
Studiepunten / semester
Totaal studiepunten sem 6 en 7
Arteveldehogeschool
Bachelor in het Onderwijs: Lager Onderwijs
Brusselsepoortstraat 93
BE-9000 Gent
www.arteveldehogeschool.be
16
30
29
59
Download