LITURGIE 27 FEBRUARI 2011 Thema: *Zorgeloos zorgen*

advertisement

VOORBEREIDING

MUZIEK

WELKOM EN MEDEDELINGEN (OVD)

SAMENZANG: 539 kom nu is de tijd, aanbid hem
Liedtekst op de grote beamer

STIL MOMENT, BEMOEDIGING EN GROET

GEBED

THEMA: EEN RUGZAK ZONDER AFGUNST

LIED: ELB 421 Ben je groot of ben je klein

De kinderen mogen naar de kindernevendienst gaan

LEZING 1: GENESIS 4:1-8

ZINGEN: GEZANG 463: 1,5

LEZING 2: MATTEÜS 27: 15-21

ZINGEN: GEZANG 294: 1,2,4

LEZING 3: HANDELINGEN 5: 12-18

ZINGEN: OPW 399, Vader God ik vraag me af

PREDIKING

VOORSPEL OPWEKKING 502

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

ZINGEN: OPWEKKING 502, Jezus ik wil heel
dicht bij U komen
Liedtekst op de grote beamer

EEN ZEGEN VOOR DE OVERSTAPPERS…

LIED: ELB 292, IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU

DANK- EN VOORBEDEN, STIL GEBED, ONZE
VADER

COLLECTE
 1. JEUGDDIACONAAT
 2. KERKENWERK

SLOTLIED: ELB 168, DANK U

ZEGEN EN WEGZENDING

GEZONGEN AMEN

COLLECTE UITGANG: ONDERHOUD ARK
Download