Belangrijke elementen voor grasgroei

advertisement
Belangrijke elementen voor grasgroei
Stikstof
Stikstof is de basis voor een goede gewasproductie, omdat het een grote rol speelt in de fotosynthese en dus de
groei. Daarnaast is stikstof een belangrijke bouwsteen voor aminozuren die belangrijk zijn voor de vorming van
eiwitten. Tegenwoordig maken we steeds meer onderscheid in de bemesting wat betreft het soort stikstof. In de
natuur komen 3 verschillende stikstofvormen voor: Nitraat, Ammonium en Ureum. In het voorjaar is Nitraat gevoelig
voor uitspoeling. Ammonium en Ureum niet. Ammonium en Ureum geven een geleidelijke gewasgroei, betere
eiwitkwaliteit en meer structuur in de plant.
Fosfaat
Fosfaat is een element dat een rol speelt in de energiehuishouding in de plant en daardoor essentieel voor een
goede ontwikkeling van een plant. Fosfaat bevordert met name de wortelontwikkeling. Daarnaast is fosfaat
essentieel voor de vorming van bepaalde eiwitten. Koude fosfaatfixerende gronden kunnen in het voorjaar vaak een
gebrek aan fosfaat laten zien. Op de monsteruitslag van uw perceel staat het kengetal P-beschikbaar, hiermee kunt u
zien hoeveel Fosfaat er dat jaar beschikbaar is voor uw gewas. Het PAL- en PW getal zoals gebruikt bij de
mestwetgeving is geen correcte weergave voor wat er beschikbaar is in de bodem.
Kali
Kali speelt een grote rol bij de waterhuishouding in de plant m.b.t. het transport van voedingsstoffen, met name het
transport van koolhydraten. Tevens bevordert Kali de stevigheid van de plant en verhoogt het de osmotische waarde
van het celvocht. Een plant met gebrek aan Kali wordt gevoeliger voor droogte en vorst.
Calcium
Calcium speelt een rol bij het celdelingproces en verbetert de celwandsterkte, wat leidt tot een betere kwaliteit en
opbrengst. In de bodem is Calcium belangrijk voor de structuur en de zuurtegraad. Als de bodem te zuur is zijn
voedingstoffen slecht opneembaar voor de plant. Door bekalking wordt de bodem minder zuur en het
Calciumgehalte op peil gebracht. Bij bekalking maken wij onderscheid tussen snel beschikbare Calcium en langzaam
beschikbare Calcium. Welke Calciumbron gegeven moet worden is afhankelijk van het doel.
Magnesium
Magnesium is belangrijk als bouwsteen voor bladgroen, en dus belangrijk voor de fotosynthese en eiwitsynthese. Te
hoge Kali niveaus in de grond reduceren de efficiëntie van Magnesium. Magnesium wordt door planten slecht
opgenomen onder koude weersomstandigheden. Voor de gezondheid van het vee is het belangrijk op de
Magnesiumgehaltes op peil te houden.
Zwavel
Zwavel is noodzakelijk voor vele aminozuren in de plant en dus essentieel voor de vorming van eiwitten. Daarnaast is
Zwavel nodig voor de fotosynthese en dus belangrijk voor de drogestof opbrengst. Vroeger was er voldoende
depositie van Zwavel uit de lucht. Fabrieken zijn nu schoner waardoor dit element tegenwoordig vooral op
zandgronden via kunstmest gegeven moet worden. Een tekort treed meestal op in het voorjaar omdat er dan nog te
weinig Zwavel uit drijfmest beschikbaar komt.
Download