Dia 1 - Bloggen.be

advertisement
5L week 3: ‘Vormleer: punten, lijnen, vlakken, hoeken’ © JL
Meetkunde 5L week 3:
‘Vormleer: punten, lijnen, vlakken, hoeken’
soorten lijnen:
rechte lijn
gebogen lijn
gebroken lijn
rechte a
lijnstuk [AB]
horizontale rechte b
verticaal lijnstuk [IF]
schuine rechte c
5L week 3: ‘Vormleer: punten, lijnen, vlakken, hoeken’ © JL
rechte lijn
gebroken lijn
gebogen
lijn
C
B
a
rechte a
A
D
lijnstuk [AB]
halfrechte [CD
I
schuine rechte c
b
c
horizontale rechte b
F
verticaal lijnstuk [IF]
5L week 3: ‘Vormleer: punten, lijnen, vlakken, hoeken’ © JL
driehoeken
vierhoeken
andere veelhoeken
H
O
niet-veelhoeken
cirkel
straal [OP]
diameter [GH]
G
P
5L week 3: ‘Vormleer: punten, lijnen, vlakken, hoeken’ © JL
R
S
diagonaal [RT]
diagonaal [US]
T
U
DIAGONALEN
zijn lijnstukken die twee niet-aanliggende hoekpunten verbinden
5L week 3: ‘Vormleer: punten, lijnen, vlakken, hoeken’ © JL
We tekenen een hoek
B
been [AB
A
hoekpunt A
C
hoek BÂC
benen [AB en [AC
hoekpunt A
het gebied van de hoek
been [AC
5L week 3: ‘Vormleer: punten, lijnen, vlakken, hoeken’
rechte hoek KLM
scherpe hoek NOP
P
stompe hoek RST
N
L
K
T
M
O
S
R
5L week 3: ‘Vormleer: punten, lijnen, vlakken, hoeken’ © JL
kies middelpunt O
H
O
teken een cirkel (passer)
•
P
G
teken straal [OP]
teken diameter [GH]
5L week 3: ‘Vormleer: punten, lijnen, vlakken, hoeken’ © JL
z
z is een ..............................
rechte
[VW] is een .........................
lijnstuk
V
W
cirkel
O is het .......................
van deze .................
middelpunt
O
straal
en [OP] is een .......................
P
BAC is een
B
. A
.
punt
Het ..............
F ligt binnen
F
scherpe
................
hoek
gebied
het ................
van de hoek
C
5L week 3: ‘Vormleer: punten, lijnen, vlakken, hoeken’
L
X
K
Y
.
.
M
rechte
KLM is een ....................
hoek.
groter
Hij is ....................
dan hoek BAC.
Het punt X ligt ....................
de hoek en
buiten
binnen
het punt Y ligt ....................
de hoek.
5L week 3: ‘Vormleer: punten, lijnen, vlakken, hoeken’ © JL
TEKEN
een niet-veelhoek met minstens twee rechte zijden.
5L week 3: ‘Vormleer: punten, lijnen, vlakken, hoeken’ © JL
TEKEN
een horizontaal lijnstuk [GH]
een verticale rechte k
k
G
H
5L week 3: ‘Vormleer: punten, lijnen, vlakken, hoeken’ © JL
TEKEN
een vijfhoek met minstens één rechte hoek
5L week 3: ‘Vormleer: punten, lijnen, vlakken, hoeken’ © JL
TEKEN
een stompe hoek SRT en een punt D buiten het gebied van de hoek
T
R
.D
S
Download