Bouw van het atoom PowerPoint-presentatie

advertisement
Hoe kunnen we ons een
voorstelling geven van iets
wat we niet kunnen zien?
There is nothing but atoms and space,
everything else is only an opinion"
- Democritus from Abdera
(400 voor Christus)
Het atoommodel van Dalton
Dalton1815
Atomen bevatten negatieve
deeltjes
Thomson (18561940
krentenbolmodel
Krenten= elektronen
Ernest Rutherford (1871-1937)
Het atoom
Bouw van de atoomkern
Protonen
massa
Lading
1
+1
Neutronen
1
elektronen
0
0
-1
Hoe verschillen atoomsoorten
van elkaar?
De atoomsoorten verschillen van elkaar door …
het aantal elektronen, protonen, neutronen
Z=atoomnummer =
rangnummer = aantal eA= massagetal= aantal
neutronen + aantal protonen
Opgaven:
1. Ca:
40
20
Ni:
59
28
20 p+ , ……
20 n0, …….
20 e……..
Ca
Ni
28 p+ , ……
31 n0, …….
28 e……..
2. Massagetal A = 60Opgaven
; aantal
n0
60
= 33 ; Element = 27
Co
atoomnummer
3.
Sr
88
38
Tb
159
65
Rn
222
86
Sr
Tb
Rn
38
38
65
65
86
222
50
94
65
86
3
3
3
3
4
3
3
5
3
Download