1) UL 230V => Uf = 230 / √3 = 132,79V 2) In = 0A

advertisement
1) UL 230V => Uf = 230 / √3 = 132,79V
2) In = 0A
3) UL = √3 x Uf = √3 x 231 = 400,103V
4) Uf = 115V => UL = √3 x Uf = √3 x 115 = 199,18V
5) Uf = I x R = 3A x 77Ω = 231V
UL = √3 x Uf = √3 x 231 = 400,103V
In = 0A
6) Als S is gesloten dan wijst P1, Uf aan dus 230V
en P2 = 0A
Als S is open dan wijst P1, Uf aan dus 230V
en P2 = 0A
1) a een ohmse in driehoek geschakelde belasting
b If = Uf / R = 400V / 19Ω = 21,05A
IL = √3 x If = √3 x 21,05A = 36,464A
2) a If = IL / √3 = 19A / √3 = 10,97A
b R = Uf / If = 400V / 10,97A = 36,464Ω
3) If = Uf / R = 400V / 40Ω = 10A antw D
IL = √3 x If = √3 x 10A = 17,32A antw D
Verdiepingsopgaven:
1) De motor wordt in ster aangesloten
2) a UL = 400V => Uf = UL / √3 = 400V / √3 = 230V
b R = Uf / If = 230V / 4A = 57,5Ω
c IL = √3 x If = √3 x 4A = 6,92A
3) a UL = Uf = 230V
b If = Uf / R = 230V / 10Ω = 23A
c IL = √3 x If = √3 x 23A = 39,84A
4) a UL = Uf = 400V
b If = Uf / R = 400V / 20Ω = 20A
5) a in ster
b in driehoek
c (a) IL = If (ster)
Uf = 230V
Ifa = ILa = Uf / R = 230V / 125Ω = 1,84A
(b) UL = Uf (driehoek)
Ifb = Uf / R = 400V / 125Ω = 3,2A
ILb = √3 x If = √3 x 3,2A = 5,54A
Itot = ILa + ILb = 1,84A + 5,54A = 7,38A
1) a If = P / U = 150W / 230V = 0,625A
b Il = If = 0,625A
c R = U / I = 230V / 0,625A = 325, 66Ω
d P = P1 + P2 + P3 = 150W + 150W + 150W
P= 450W
2) Uf = 230V=> If = Uf / R = 230V / 12Ω = 19,166A
If = IL = 19,166A
UL = √3 x Uf = √3 x 230V = 398,3716857V ≈ 400V
P = UL x IL x √3 = 398,3716857V x 19,166A x √3
P = 13225W
of
P = Uf x If x 3 = 230V x 19,166A x 3 = 13225W
3) Uf = 230V=> If = Uf / R = 230V / 100Ω = 2,3A
If = IL = 2,3A
4) a Uf = 230V
If = P / Uf = 500W / 230V = 2,17A
IL = 2,17A
b R = Uf / If = 230V / 2,17A = 105,8Ω
5) a Uf = UL / √3 = 690V / √3 = 398,3716857V ≈ 400V
b If = IL = 5A
UL = √3 x Uf = √3 x 400V = 692,820323V ≈ 690V
P = UL x IL x √3 = 692,820323V x 5 x √3
P = 6000W
of
P = Uf x If x 3 = 400V x 5A x 3 = 6000W
6) a R = U2 / P = 24V2 / 60W = 9,6Ω
b IL = If = Uf / R = 24V / 9,6Ω = 2,5A
c In = 0A
1) If = IL = P / (UL x √3) = 9000W / (400V x √3)
IL = 12,99A
R = Uf / If = 230 / 12,99A = 17,70Ω
If driehoek = 400V / 17,70Ω = 22,59A
IL driehoek = √3 x If = √3 x 22,59 = 39,13A
P = UL x IL x √3 = 400V x 39,13A x √3
P = 27110,36W
2) a Uf = 230V=> If = Uf / R = 230V / 100Ω = 2,3A
If = IL = 2,3A
b If = Uf / R = 400V / 100Ω = 4A
IL = √3 x If = √3 x 4A = 6,93A
3) a IL = If = Uf / R = 230V / 304Ω = 0,76A
P = UL x IL x √3 = 400V x 0,76A x √3
P = 524,17W
b If = Uf / R = 400V / 304Ω = 1,316A
IL = √3 x If = √3 x 1,316A = 2,28A
P = UL x IL x √3 = 400V x 2,28A x √3
P = 1578,95W
4) P = UL x IL x √3 = 400V x 3A x √3
P = 2078,461W
5) IL = √3 x If = √3 x 12A = 20,78A
P = UL x IL x √3 = 400V x 20,78A x √3
P = 14400W
6) If = Uf / R = 400V / 2200Ω = 0,181A
IL = √3 x If = √3 x 0,181A = 0,315A
P = UL x IL x √3 = 400V x 0,315A x √3
P = 218,181W Antw. D
7) 690W / 3 = 230W en Uf = 230V Antw. A
8) If = IL = P / (UL x √3) = 7500W / (400V x √3)
If = 10,825A Antw. B
9) Er gaat geen stroom door de nulleider Antw. A
10) If = Uf / R = 400V / 20Ω = 20A Antw. C
11) I1 = If = Uf / R = 400V / 470Ω = 0,85A
I2 = If = Uf / R = 230 / 470Ω = 0,489A
I1 / I2 = 0,85A / 0,489A = √3
Antw. C
12) IL = P / (UL x √3) = 1385W / (400V x √3)
IL ≈ 2A Antw. D
13) P = UL x IL x √3 = 400V x 2,86A x √3
P = 1981,46W Antw. C
14) Er gaat geen stroom door R4 dus is er ook geen
spanning. Antw. A
15) Antw. D
16) IL = If = Uf / R = 230V / 220Ω = 1,045A
P = UL x IL x √3 = 400V x 1,045A x √3
P = 724,31W Antw. C
17) P = UL x IL x √3 = 230V x 0,753A x √3
P = 300W Antw. C
18) If = Uf / R = 400V / 20√3kΩ = 0,011548A
IL = √3 x If = √3 x 0,011548A = 0,02A = 20mA
Antw. C
1) a If = IL = Uf / R = 230V / 115Ω = 2A
b IL = 2A
c P = Uf x If = 230V x 2A =460W
d P = 460W x 3 = 1380W
2) a IL = P / (UL x √3) = 21000W / (400V x √3)
IL = 30,31A
b If = IL / √3 = 30,31A / √3 = 17,5A
c R = Uf / If = 400V / 17,5A = 22,86Ω
3) a Uf = 230V
b R = Uf / If = 230V / 4A = 57,5Ω
c P = UL x IL x √3 = 400V x 4A x √3 = 2771,281W
4) a In = 0A
b Uf = 230V
c Uf = 230V
d Uf = 200V
e IL = If = In = 12A
1) a IL = P / (UL x √3) = 3300W / (400V x √3)
IL = 4,76A
b R = Uf / If = 230V / 4,76A = 48,28Ω
c U2 = U3 = 200V
I2,3 = U2 / R2 = 200V / 48,28Ω = 4,14A
d P = Ut x I2,3 = 400V x 4,14A = 1656,74W
e U2 = U3 = 200V
2) a IL = If = Uf / R = 230V / 55Ω = 4,18A
In = 0A
P = UL x IL x √3 = 400V x 4,18A x √3
P = 2897,249W
b IL = If = Uf / R = 230V / 55Ω = 4,18A
In = 4,18A
P = Uf x If x 2 = 230V x 4,18A x 2
P = 1923,64W
c IL = If = Uf / R = 200V / 55Ω = 3,64A
P = UL x IL = 400V x 3,64A
P = 1454,55W
3) IL = Ul / (R1 + R3) = 400V / 400Ω = 1A Antw. B
4) Er is geen nulleider dus verdeeld de spanning zich
gelijkmatig over de lampen E1 en E3. Antw. B
1) a If = P / Uf = 100W / 400V = 0,25A
b IL = √3 x If = √3 x 0,25A = 0,433A
c I1 = P / Uf = 100W / 400V = 0,25A
I2 = I1 / 2 = 0,25A / 2 = 0,125A
I = I1 + I2 = 0,25A + 0,125A = 0,375A
d P23 = UL x I1 = 400V x 0,25A = 100W
P12 = U12 x I2 = 200V x 0,125A = 25W
P 31 = P12 = 25W
Ptot = P23 + P12 + P31 = 100W + 25W + 25W
Ptot = 150W
2) a Rt12,31 = R12 + R31= 100Ω + 100Ω = 200Ω
Rv = 1 / ((1 / R23) + (1 / Rt12,31))
Rv = 1 / ((1 / 100Ω) + (1 / 200Ω))
Rv = 66,66Ω
UL = IL x Rv = 6A x 66,66Ω = 400V
b If = Uf / R = 400V / 100Ω = 4A
IL = √3 x If = √3 x 4A = 6,93A
P = UL x IL x √3 = 400V x 6,93A x √3
P = 4800W
3) R10…R30 = Uf / If = 230V / 5A = 48Ω
U2 = U3 = 200V
I2 = U2 / R20 = 200V / 48Ω = 4,166A
I2 = I3 = 4,166A
of
IL = UL / (R20 + R30) = 400V / (48Ω + 48Ω)
IL = 4,166A
4) IL = UL / (R20 + R30) = 400V / (100Ω + 100Ω)
IL = 2A
P = UL x IL = 400V x 2A = 800W
5) IL = UL / (R20 + R30) = 400V / (20Ω + 20Ω)
IL = 10A
6) I23 = Uf / R = 400V / 95Ω = 4,2105A
I12,31 = I23 / 2 = 4,2105A / 2 = 2,105A
IL = I23 + I12,31 = 4,2105A + 2,105A = 6,316A
7) a IL = If = P / (UL x √3) = 6600W / (400V x √3)
IL = 9,53A
In = 0A
P = UL x IL x √3 = 400V x 9,53A x √3
P = 6600W
b IL = If = P / U = 2200W / 230V = 9,56A
In = 9,56A
P = Uf x If x 2 = 230V x 9,56A x 2
P = 4400W
c R = U2 / P = 2302 / 2200W = 24,045Ω
P = U2 / R = 200V2 / 24,045Ω = 1663,52W
IL = If = P / U = 3327,032W / 400V = 8,32A
In = 0A
P = UL x IL = 400V x 8,32A
P = 3327,032W
1) H1 en H2 gaan zwakker branden Antw. A
2) 5415W x 2 = 10830W antwoord staat er niet tussen
3) a U1 = 200V, U3 = 200V en U2 = 400V
b I2 = U / R2 = 400V / 20Ω = 20A
I1 = I3 = 20A / 2 = 10A
c P2 = U x I2 = 400V x 20A = 8000W
P1 = U1 x I1 = 200V x 10A = 2000W
P3 = U3 x I3 = 200V x 10A = 2000W
Pt = 8000W + 2000W + 2000W = 12000W
4) a U1 = 200V, U3 = 200V en U2 = 400V
b IL = 20A
I2 = 20A / 3 = 6,66A x 2 = 13,33A
I1 = I3 = 13,33A / 2 = 6,66A
c P2 = U x I2 = 400V x 13,33A = 5333,33W
P1 = U1 x I1 = 200V x 6,66A = 1333,33W
P3 = U3 x I3 = 200V x 6,66A = 1333,33W
Pt = 5333,33W + 1333,33W + 1333,33W
Pt = 8000W
5) a U1 = 0V, U2 = 0V en U3 = 400V
b I1 = I2 = 0A
I3 = U3 / R3 = 400V / 50Ω = 6A
c P3 = Pt = U3 x I3 = 400V x 6A = 2400W
Download