Overzicht lever - Biologie IJsselcollege

advertisement
Figuur 2. Samenhang tussen de koolhydraat-, eiwit- en vetstofwisseling in de lever.
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
1
Aminozuren
Aminozuren
Polysachariden
Glycogeen
Monosachariden
Glycerol
Vetzuren
Glucose
3
Ureum
NH3
Glyceraldehyde 3-fosfaat
2
Pyrodruivenzuur
Melkzuur
4
Azijnzuur/acetylCoA
5
Ethanal
Ethanol
Citroenzuurcyclus
CO2 en H2O
1 is transaminering; 2 in de spieren vind in afwezigheid van zuurstof de omzetting plaats van glucose via pyrodruivenzuur in melkzuur. In de lever wordt melkzuur vervolgens
weer omgezet in pyrodruivenzuur. In de natuur zetten melkzuurbacteriën glucose in de afwezigheid van zuurstof via pyrodruivenzuur om in melkzuur; 3 is deaminering. De
NH2 groep wordt van het aminozuur afgesplitst, het NH3, dat ontstaat, is giftig en wordt m.b.v. CO2 omgezet in ureum; 4 wordt uitgevoerd door het enzym ALDH; 5 wordt
uitgevoerd door het enzym ADH (alcohol dehydrogenase) In de natuur zet gist glucose om via pyrodruivenzuur en ethanal (acetaldehyde) in ethanol.
Download