waterpl_moeraspl niveau 4

advertisement
Alísma plantágo-aquática
Waterweegbree
bloemen (6-9) in
pluimen
winterbeeld
inhoud: 2 <E>
5
Zwanenbloem
Bútomus umbellátus
bloemen (6-7) in schermen
bladeren op
doorsnede
driehoekig
inhoud: 2 <E>
7
wit schutblad (5-6)
staartvormig toegespitst
Cálla palústris
Slangenwortel
inhoud: 2 <E>
8
zaden in bootvormige vruchten
Cáltha palústris
Dotterbloem
5-6 bloembladen (4-5)
inhoud: 2 <E>
10
Cáltha palústris ‘Plena’
inhoud: 2 <E>
11
Cáltha palústris ‘Alba’
inhoud: 2 <E>
12
bloei (6-8)
boven water
inhoud: 2 <E>
Elodéa canadénsis
Brede waterpest
16
Hottónia palústris
Waterviolier
bloemen (5-6) in een ijle
bloeiwijze verenigd
ondergedoken, veerdelige
bladeren
inhoud: 2 <E>
22
Hydrócharis mórsus-ránae
Kikkerbeet
vrouwelijke bloemen (6-7) alleenstaand
(mannelijke bloemen 1–5 bijeen)
vrouwelijk
mannelijk
inhoud: 2 <E>
23
Iris pseudácorus
Gele lis
drietallige bloemen (5-7)
met duidelijk honingmerk
zaden
inhoud: 2 <E>
24
Kroos
kroos draagt géén bladeren, alleen stengels
Wolffia
bolrond, wortelloos
inhoud: 2 <E>
Spirodela
meerdere wortels
Lemna
één wortel per schijfje
26
Lémna gíbba
Bultkroos
drijvend
inhoud: 2 <E>
27
Lysimáchia nummulária
Penningkruid
bloemen (6-7) alleenstaand
inhoud: 2 <E>
32
Méntha aquática
Watermunt
bloemen (6-10) in een sterk
ruikende, bolvormige bloeiwijze
inhoud: 2 <E>
35
Myosótis palústris
Moeras-vergeet-me- nietje
bloemen (5-6) in schichten
inhoud: 2 <E>
37
Núphar lúteum
Gele plomp
bloemen (5-8)
met kelkbladen
groter dan
kroonbladen
wortelstokken
inhoud: 2 <E>
40
Nymphaéa álba
Waterlelie
bloemen (5-8)
met kroonbladen
groter dan
kelkbladen
inhoud: 2 <E>
41
indeling Nymphaea
ronde
bloem
cilindervormige
wortelstok
bloemen op het water
inhoud: 2 <E>
stervormige
bloem
platronde
wortelstok
trechtervormige
ronde bloem
wortelstok
bloemen boven het water
42
Nymphaea-rassen (diepe vijvers)
Escarboucle
Marliacea Rosea
inhoud: 2 <E>
Gladstoniana
odorata ‘Alba’
Marliacea Chromatella
Gloriosa
43
Nymphaea-rassen (ondiepe vijvers)
Charles de Meurville
Richardsonii
inhoud: 2 <E>
James Brydon
Greenburg
Helvola
Pygmaea Alba
44
Nymphoídes peltáta
Watergentiaan
bloemen (7-9) in schermen
inhoud: 2 <E>
45
Phragmítes austrális
Riet
bloemen (7-10) in grote pluimen
rietcultuur
inhoud: 2 <E>
47
Ranúnculus
water- en moerasplanten
inhoud: 2 <E>
wilde planten
cultuurplanten
53
Ranúnculus aquátilis
Gewone waterranonkel
drijvende bladeren
bloemen (5-8)
met witte
kroonbladen
ondergedoken bladeren
inhoud: 2 <E>
54
diverse bladvormen, drijvend en Waterzuring
opstaand
Sagittária sagittifólia
vrouwelijk
bloemen (5-9) éénslachtig
mannelijk
inhoud: 2 <E>
59
Kleine lisdodde
Týpha angustifólia
mannelijke bloeiwijze (7-8)
3-5 cm ruimte tussen de bloeiwijzen
vrouwelijke bloeiwijze
inhoud: 2 <E>
66
Grote lisdodde, Rietsigaar
Týpha latifólia
mannelijke bloeiwijze
géén of weinig ruimte tussen de bloeiwijzen
vrouwelijke bloeiwijze
inhoud: 2 <E>
67
Download