Klas 4V en 4h vak Kunst muziek periode 1 schooljaar 2011

advertisement
Klas 4V en 4h vak Kunst muziek
periode 1 schooljaar 2011-2012
datum
week
leerstof /leerstofverwijzing
Praktische opdrachten
5-9
1 (36)
wo 7-9 aanvang lessen
Bluesspeelstuk 1
Introductie les
Meerstemmig zangstuk 1
wo 7-9 aanvang lessen
Bluesspeelstuk 1
Hoofdstuk 1.1 ( blz .128)
Blues
Meerstemmig zangstuk 1
Maken opdracht 1 t/m 7
brugklaskamp
Bluespeelstuk 1
Hoofdstuk 1.2 en 1.3 (blz.129)
Blues
SO Bluesspeelstuk 1(telt 1 maal)
Maken opdracht. 8 t/m 19
Voortekens en toonsafstanden
Meerstemmig zangstuk 1
Zangstuk 1 voorbereiden eigen partij
Blues
Bluesspeelstuk 2
Hoofdstuk 7.1 en 7.2 (blz.188)
Notenwaarden, rustwaarden,
punt en overbindingsboog
Zangstuk 1
Maken opdracht 162 t/m 169.
Blues
Bluesspeelstuk 2
Hoofdstuk 9.1.1 (blz 195)
Maatsoorten
Meerstemmig zangstuk 2
Maken opdracht 187 t/m 193
SE1 week 5h
Bluesspeelstuk 2
Hoofdstuk 9.1.2 en 9.1.3 (blz.197)
Blues
SO bluesspeelstuk 2 (telt 1 maal)
Maken opdracht 194 t/m 197
Opmaat en syncope
Meerstemmig zangstuk 2
12-9
2 (37)
huiswerk (zelf in te vullen)
Toonhoogte
19-9
26-9
3-10
10-10
3 (38)
4 (39)
5 (40)
6 (41)
SO Zangstuk 1 individueel cijfer(telt 1 maal)
stedenreisweek 4h
extra verdiepings les 4v
17-10
(42) Herfstvakantie
24-10
7 (43)
31-10
7-11
8 (44)
9 (45)
20e eeuw 2e helft
Keuzeopdracht speel/zangstuk 3
Hoofdstuk 9.1.4 (blz. 199)
Maatwisseling
SO zangstuk 2 individueel cijfer (telt 1 maal)
Maken opdracht 198,199.
20e eeuw 2e helft
Keuzeopdracht speel/zangstuk 3
Hoofdstuk 9.2 (blz 200)
Andere maatsoorten
Maken opdracht 200 en 201
Voorbereiden SO
14-11
10 (46)
Keuzeopdracht speel/zangstuk 3
21-11
11 (47) Toetsweek 1:
28-11
12 (48)
4h, 4v en 5v
SE1 6v eerste week
SO Keuzeopdracht speel/zangstuk (telt 1
maal)
SO over alle bovengenoemde
hoofdstukken (telt 2 maal)
Download