Project CHIP event

advertisement
Wat is Project CHIP?
• Doel: Meer grip en begrip voor patiënt
• Transmurale, herhaalbare, deelbare informatie
• De patiënt is het platform
• Connected Health Information Platform
• Twee delen:
• Eerste fase: 1 Transmurale eHealth tool (Inforium)
• Tweede fase: 1 gezamenlijke informatie database
Dynamisch project
• Stichting BetrouwbareBron (content en organisatie)
• Mediwebs (implementatie en techniek)
• Mei 2016- april 2017
Waarom Inforium?
• Acceptatie door patiënten 92% (o.a. Flevoziekenhuis)
• Hoge patiënt- en dokterstevredenheid (enquetes)
• Therapietrouw verhoging in apotheek (Saxion hogeschool)
• Maar vooral:
• Het is EENVOUDIG te implementeren
• Het is EENVOUDIG voor patiënt en zorgverlener
Fase 1 : Inforium implementatie
(status januari 2017)
• Flevoziekenhuis
• 5 vakgroepen in productie
• 5 vakgroepen ontwikkelend
• 7 in opstartfase
• De Kinderkliniek (zbc)
• Volledig in productie
Zorggroep Almere
• Apotheken
• 5 volledig
• 7 ontwikkelend
• 2 in opstartfase
• Huisartsengroepen
• 2 volledig
• 3 ontwikkelend
• 7 in opstartfase
• Fysiotherapie
• 5 in opstartfase
• Tandarts
Gebruik per groep in 2016
Evaluatietraject
• Start enquetes zijn uitgezet (zorggroep Almere)
• Evaluatie einde project
• Eerste “toevals”resultaat
• 10-30% daling medische vragen telefooncentrum
(afdeling Kaakchirurgie)
• metingen implementaties nieuwe vakgroepen
(Flevoziekenhuis)
2e fase: 1 Gezamenlijke database
(Project CHIP database)
• Eerste publieke release
• BetrouwbareBron database
• Grootste non-profit database
van geacrediteerde
patiënteninformatie
• Landelijke partners: o.a.
KiesBeter, KNMP, Kanker.nl,
Wetenschappelijke
verenigingen (KNO,
Gynaecologie, Orthopedie,
Interne)
• Volledige Inforium database
• Alle Inforiums Project CHIP
deelnemers
• Alle landelijke implementaties
www.ProjectCHIP.nl
Wat verder in 2017?
• Samenwerken
• Transmuraal
• Landelijk uitbreiden content partners
• Koppelingen
• Inforium
• Apotheek.nl en andere databases (bv. Kijksluiter)
• EPD, AIS, HIS
• Integratie Content
• Zorgportaal/ Zorgdomein/online spreekuur
• PGO/PGD
ProjectCHIP database
publieke open release gedurende Q1 2017
• Gebruikersnaam: CHIPalmere
• Wachtwoord: almere
OF
• uw eigen Inforium accountnaam en wachtwoord
OF
• Ga naar www.inforium.nl
• Inforiumcode: CHIPalmere
Download