het skelet, de gewrichten en de spieren

advertisement
HET SKELET, DE GEWRICHTEN
EN DE SPIEREN
Groep 1:
Amaury, Martin, Shonna en Yassin
Vragen

Hoe komt het dat we niet als een hoopje
pudding in elkaar zakken?

Ons lichaam zit vol botten. Botten zijn stijf.
Hoe komt het dat we toch kunnen
bewegen?
Antwoorden

botten zijn hard

gewrichten en spieren
Weetjes
bot = 4x beton
 206 botten (baby’ s niet…)
 sommige hebben dubbel gewricht
 skelet is boogconstructie

Download