Klas - Keizer Karel College

advertisement
Klas 6VWO, vak Biologie
periode 1 schooljaar 2013-2014
datum
week
leerstof /leerstofverwijzing
26-8
1 (35)
Thema 1 BS 1
2-9
2 (36)
BS 2
Herhaling: 4V thema 1+4
9-9
3 (37)
BS 3+4
16-9
4 (38)
BS 5+6
23-9
5 (39)
BS 7
Herhaling: 4V thema 3+4
practica e.d.
te maken opgaven
Nabespr. eindrepetitie V5
Computer practicum: 'Mitose/meiose
onthuld'
Computer practicum:
'DNA en eiwitten'
2/3
Vervolg 'DNA en eiwitten'
Video over kanker
Practicum DNA
1: oefenen met pipetteren
2: knippen DNA met restrictie-enzymen
8 t/m 12
4 t/m 7
13 t/m 18
30-9
6 (40)
Uitloop thema 1
Practicum DNA
3: uitvoeren electroforese
4: bekijken resultaten
DT / examenbundel
7-10
7 (41)
Thema 2 BS 1 t/m 3
Practicum 6
1 t/m 5 / 8 t/m 12
14-10
8 (42)
BS 4+5
Practicum 7
13 t/m 18
21-10
(43) Herfstvakantie
28-10
9 (44)
BS 6 / Herhaling: 5V thema 3
Video
4-11
10 (45)
BS 7
Practicum 19 + 20
11-11
11 (46)
VS 2
Oefenpracticum + verslag schrijven
18-11
12 (47)
Uitloop thema 2
25-11
(48) Toetsweek 1 SE1 6v (zie PTA)
21 / 22
DT / examenbundel
Download