Wat is Cultuur?

advertisement
Projectdoelen
• Structurele samenwerkingsverbanden
• Verbeteren toegankelijkheid en
aansluiting hulpvraag-aanbod
• Verbeteren van interculturele
voorlichting & psycho-educatie
ter bevordering adequaat hulpzoekgedrag en
vergroten van zelfredzaamheid
Verantwoordelijk manager De Meren

Stappen 2e fase
1. Implementatie producten
(presentaties, advisering etc. )
2. Korte training van degenen die vanuit
lokale organisaties (kleinere)
bijeenkomsten gaan organiseren
3. Ontwikkelen variant Nieuwe Sporen
(netwerk zorgadviseurs/vertrouwenspersonen)
Projectstructuur Fase 2
Project Begeleidingsgroep
Alle samenwerkende partners met voorzitter
vanuit Stadsdeel ZO
PROJECT TEAM
verantwoordelijk manager De Meren
voorzitter begeleidingsgroep
Voorzitter begeleidingsgroep
Verantwoordelijk manager De Meren
Projectcoördinators
Werkgroep
Werkgroep
voorlichtingen
functie bepaald i.p.v.
etnisch bepaald
Nieuwe Sporen
functie bepaald i.p.v.
etnisch bepaald
GGz Amsterdam ZO kiest kleur
fase 1
Stadsdeel ZO
De Meren
1stelijn Amsterdam
St. Anand Joti
St. Uma Lampe
VEC
Stida
1e lijnspsychologen
Cliënten Informatie Punt
Vakgroep Migranten
Psych. Verpleegkundigen
MP-Bureau
APCP/PvP
MaDi
St. Afapac
Sabana
St. MAMA
GG&GD
St. Vikaash
AGIS
St. Sitara
St. Sikaman
Welke mogelijkheden ziet U om
te participeren in fase 2 ?
•
Noem concrete stappen die u gaat zetten ?
•
Zijn er struikelblokken die u voorziet ?
•
Hoe denkt u deze aan te pakken ? Wat heeft u
nodig
Download