Wiskunde

advertisement
Wiskunde
Voorbeeldprogramma (1) 'Toegepaste wiskunde' dat toegang zou kunnen geven tot de master
Mathematical Sciences, specialisatie Scientific computing (2-jarig)







Infinitesimaalrekening A en B, niveau 1
Lineaire algebra, niveau 1
Modellen en simulatie, niveau 1
Inleiding kansrekening en statistiek, niveau 1
Differentiaalvergelijkingen, niveau 2
Numerieke wiskunde, niveau 2
3 keuzevakken, niveau 3
bijv. Statistiek, Stochastische processen, Inleiding Scientific Computing, Discrete wiskunde,
Optimalisatie.
=75 ECTS Ieder vak is 7,5 ECTS, dus totaal is 75 ECTS
Voorbeeldprogramma (2) dat toegang zou kunnen geven tot de master Mathematical Sciences (2jarig)







Infinitesimaalrekening A en B, niveau 1
Lineaire algebra, niveau 1
Wat is Wiskunde?, niveau 1
Inleiding kansrekening en statistiek, niveau 1
Groepentheorie, niveau 2
Tenminste 3 vakken uit het volgende aanbod:
o
o
o
o
o
Analyse, niveau 1
Differentiaalvergelijkingen, niveau 2
Numerieke wiskunde, niveau 2
Functies en reeksen, niveau 2
Inleiding topologie, niveau 2
5 keuzevakken, niveau 3
=105 ECTS
Download