Oesters kweken, aug 2015 560,60 KB

advertisement
Hulp aan getroffen Filipijnse vissers
Oesters kweken in de Carigara Bay
In maart 2015 zijn Kerk in Actie en ICCO
samen met de organisatie CARET (een
coöperatie voor agrarische hervorming)
een oesterkwekerij gestart om de vissers,
die door de cycloon Haiyan getroffen zijn
van nieuwe inkomsten te voorzien. In de
Carigara Bay in Leyte is één hectare voor
dit doel beschikbaar gesteld aan deze
vissers. In Samar zijn vergelijkbare
projecten opgezet door de overheid, maar
Carigara Bay blijkt geschikter om oesters te
kweken. Dit demonstatieproject moet
uiteindelijk meer vissers overhalen om
oesters te gaan kweken.
De jonge oesters worden vastgebonden
aan lijnen van touw of bamboe om daar
verder te groeien. Oesters die in deze
gecultiveerde gebieden groeien, kunnen na
anderhalf jaar geoogst worden, als ze 17
cm lang zijn. De vissersorganisatie zegt dat
de oesterkweek misschien een eind kan
maken aan de illegaal visserij. “De vissers
die oesters kweken zullen de illegale
visserij zeker niet toestaan in het gebied
waar zij actief zijn.”
De oesterkwekers verzamelen de vrij
rondzwemmende larven van deze oesters
en kweken ze voor hun vlees en schelpen.
Ook het kweken van parels wordt
geïntroduceerd om het inkomen van de
getroffen vissers te vergroten.
De schelp van de oester kan gebruikt
worden voor (manchet)knopen en
schelpendecoraties, terwijl levende oesters
voor het kweken van parels gebruikt
kunnen worden. In Carigara kost de schelp
40 pesos per kilo (€ 0,82). Dit oesterproject
kan het inkomen van de vissers vergroten.
De lijn waar de oesters aan zitten
Totaal profiteren 225 mensen van dit
project, namelijk 45 vissers en hun families.
1
HET VERHAAL VAN LUISITO
herstellen. Hij leende geld om zijn huis te
repareren. Maar zijn leven was sindsdien
niet meer zo goed als daarvoor toen hij zijn
inktvissen nog had. Het lukte hem
onvoldoende om in de levensbehoefte van
zijn gezin te voorzien. De economie
herstelt zich maar langzaam in het
getroffen gebied.
Luisito is een visser in het dorp Carigara in
Leyte. De cycloon die hun dorp in
november 2013 trof heeft de levens van
hemzelf en zijn familie ingrijpend
veranderd. Ze waren weliswaar blij dat ze
de cycloon overleefd hadden, maar ze
waren wel hun bron van inkomsten
kwijtgeraakt.
Oesters kweken
Toen Luisito en de leden van zijn
visserscoöperatie hoorden van de plannen
van CARET zag hij licht aan het eind van de
tunnel. Zij vroegen CARET niet om boten en
netten voor individuele vissers, maar om
een oesterproject, die beheerd zou worden
door hun coöperatie. Veel leden waren al
van boten en netten voorzien en men
wilde daar niet alleen afhankelijk van zijn.
De vissers wilden graag een variatie aan
inkomstenbronnen, zoals Luisito voorheen
ook gewend was. Omdat er veel oesters
zijn in de Carigara Bay werd dit plan
onderzocht. Het Bureau voor visserij en
andere waterinkomsten (BFAR) vond het
een goed idee. In de Visayas regio waar
Leyte zich bevindt zijn ook opkopers van
oesterschelpen.
Luisito spreekt de coöperatieleden toe
Boot en inktvissen verdwenen
Als visser heeft Luisito geleerd om
maximaal gebruik te maken van de
mogelijkheden, die de Carigara Bay hem
biedt. Hij viste niet alleen met zijn boot en
zijn vissersnetten, maar hij fokte ook met
70 inktvissen, voordat de cycloon kwam. In
de morgen van 8 november vernietigde de
cycloon met een kracht van 350 kilometer
per uur alles waarmee hij zijn familie
onderhield. Zijn gemotoriseerde
vissersboot was vernield. Al zijn
broedplaatsen voor inktvissen waren
verdwenen. Ook zijn huis enorm
beschadigd door de verwoestende
stormwinden.
Luisito’s familie ging zo snel mogelijk aan
de slag om hun huishouden te herstellen.
Met steun van de overheid kon hij zijn boot
2
Project van start sinds februari 2015
In februari 2015 schafte CARET de
benodigde materialen aan met hulp van
ICCO en Kerk in Actie. Ook Luisito kon
meedoen met het oesterproject. Hij werd
door zijn coöperatie aangewezen als leider
van het project. In april 2015 werden de
eerste twee clusters van oesterlijnen
geïnstalleerd in een deel van de Carigara
Bay. Een kleine maand later begonnen de
eerste oesters al te groeien aan de lijnen,
terwijl andere vissers nog moesten starten.
Hij is ook blij dat het project de
visserscoöperatie weer versterkt. Die had
financieel zwaar te lijden, doordat de leden
hun leningen niet meer konden
terugbetalen na de cycloon. Luisito ziet nu
ook weer toekomst voor zijn gemeenschap.
Nadat deze oesters zich gevestigd hadden,
werd het een broedplaats voor meer vis.
De vissers van de gemeenschap zagen
daardoor kansen om in de directe
omgeving van de oesters te gaan vissen
met vishaken en hengels. Andere vissers
begonnen opnieuw met het fokken van
inktvissen als aanvullende inkomstenbron.
“Daar is de broedplaats voor de oesters”
Toekomst voor de hele gemeenschap
Door deze ontwikkelingen ziet Luisito weer
meer toekomst voor zijn familie. Hij
verwacht dat hij binnenkort zoveel oesters
kan oogsten, dat zijn gezinsinkomen
behoorlijk zal stijgen. Daarmee kan hij dan
het onderwijs van zijn jongste kind betalen.
Hij droomt al weer van een klein bedrijfje.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem
contact op met uw Kerk in Actie
gemeenteadviseur of met de Servicedesk
van Kerk in Actie: (030) 880 1456
[email protected]
www.kerkinactie.nl/themajaar
www.kerkinactie.nl/gemeenteadviseur
3
Download