PowerPoint-presentatie

advertisement
Invullen van de
tevredenheidspeiling
door ouders via het Ouderportaal
De tevredenheidspeilingen
zijn volledig anoniem!
Uitleg
OUDERPORTAAL
De tevredenheidspeiling voor ouders gaat via het internet.
U logt in via een gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarom krijgt u van
de school een e-mail. Hierboven een voorbeeld. Klik op de blauwe link en u
komt op de website waar u moet zijn. Die heet het ouderportaal.
Dit is de website waar u terecht komt: https://ouders.parnassys.net
Vul de gebruikersnaam en het
wachtwoord uit de e-mail in.
Tip: u kunt deze kopiëren uit de email en
hier plakken!
Heeft u bijv. een Google-account, dan kunt
u ook daar mee inloggen. Alleen de eerste
keer heeft u dan de gebruikersnaam en het
wachtwoord nodig.
Klik daarna op ‘inloggen’ en u
gaat naar het ouderportaal
HANDIG! Verander gelijk dat moeilijke wachtwoord!
Klik bovenin het scherm
op dit icoon
(Let op: uw scherm kan er
anders uitzien dan hier!)
Klik op profiel
HANDIG! Verander gelijk dat moeilijke wachtwoord!
Klik op ‘Wachtwoord
wijzigen’
U typt huidige wachtwoord in
(of via kopiëren/plakken
vanuit de eerste e-mail die u
toegezonden is)
Uw nieuwe wachtwoord
moet uit minimaal 6 tekens
bestaan, waarvan minimaal 2
letters en 2 cijfers.
Uitleg
oudertevredenheidspeiling
Als er een vragenlijst voor u is, dan krijgt u een
e-mail van de school.
Die heet altijd “schoolbericht”
Eerst (weer) inloggen op https://ouders.parnassys.net
Vul gebruikersnaam en wachtwoord in.
Klik daarna op ‘inloggen’ en u gaat naar het
ouderportaal
De vragenlijst staat voor u klaar
Klik op de groene balk om de vragenlijst in te vullen.
Het invullen kost u 15-20 minuten.
Let op!!!!: U moet de vragenlijst in 1x (achter elkaar) invullen.
U kunt niet tussendoor opslaan.
De vragen …
Aan de hand van de
voortgangsbalk ziet u hoe
ver u bent met de
beantwoording van de
vragen.
Hier leest u een
uitleg/toelichting van de
school. Deze staat boven de
eerste vraag.
Vijf antwoorden mogelijk.
N.v.t. vult u in als u deze
vraag niet kunt
beantwoorden.
Het gaat om uw indruk … om wat u belééft!
Via uw kind krijgt u een beeld van hoe het er aan toe gaat in de klas en op
school. In deze vragenlijst gaat het om uw indruk! Of uw mening.
Maar ik heb méér kinderen op school!
Meer kinderen op school? Wat voor ons telt, is wat voor U het zwaarste
weegt. Dat mag u laten doorklinken in uw antwoord!
Opmerkingen maken màg, het hoeft niet!
Het vak opmerkingen blijft staan. U kunt hier steeds iets
aan toevoegen. U hoeft dit niet te doen.
Gebruik opmerkingen voor dingen die u graag nog kwijt
wilt buiten de vragen om.
Wilt u een opmerking plaatsen bij een bepaalde vraag, zet
dan het nummer van de betreffende vraag er bij.
Wilt u hebben dat we contact met u opnemen, n.a.v. de ingevulde vragenlijst of de
gemaakte opmerkingen, zet dan uw naam in het opmerkingenveld.
Let op: De inhoud van dit veld is dan niet meer anoniem.
Wat zie je hier allemaal?
Klik op inleveren, wanneer
u klaar bent met de
vragenlijst.
Download