Sportcentrum ` De Dreef` – Oostakker 1 – 2290 Vorselaar – 014/50

advertisement
Sportcentrum ‘ De Dreef’ – Oostakker 1 – 2290 Vorselaar
014/50.17.31 - [email protected]
Reservatieformulier SPORTHAL
De ondergetekende,
naam + voornaam
-----------------------------------------------------------------------------------
straat + nummer
-----------------------------------------------------------------------------------
postnummer + gemeente
-----------------------------------------------------------------------------------
telefoonnummer
--------------------------- GSM
E-mailadres
-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
Namens de VERENIGING/SCHOOL/ADVIESRAAD/ORGANISATIE,
naam
-----------------------------------------------------------------------------------
sporttak / activiteit
-----------------------------------------------------------------------------------
wenst SPORTHAL ‘DE DREEF’ te reserveren
Startdatum
....../……/20….
Einddatum
....../……/20….
Dag
Datum
Uren
(van…tot…)
Zaal
(1/3, 2/3, 3/3, poly)
Gebruik van
muziek?
Gelieve een overzicht bij te voegen van de juiste data en uren en dit overzicht in bijlage bij
te voegen.
Indien u van tarief A gebruik wenst te maken, dient u dit te verantwoorden.
Datum:
Handtekening:
U kan dit formulier binnenbrengen bij de zaalwachter van dienst – Sportcentrum ‘De
Dreef’ – Oostakker 1 - 2290 Vorselaar of bij Sportdienst Vorselaar, Markt 14, 2290
Vorselaar, tel: 014/50.71.13, fax: 014/51.10.05, e-mail:[email protected]
Download