H2.3 Gesteenten

advertisement
Mineralen
KWARTS
PYRIET
EPIDOOT
DIAMANT
I STOLLINGSGESTEENTEN
GRANIET
Magmakamer
Graniet
Kenia
Porfiergroeve Quenast
PORFIERGROEVE
LESSEN
BASALT
BASALTLAAG
AUVERGNE
GIANTS CAUSEWAY IERLAND
Oude kasseistraat
PORFIER
BASALT
VULKANISCHE ASSEN EIFFEL
porfier
graniet
basalt
vulkanische assen
II AFZETTINGSGESTEENTEN
ZAND
en
ZANDSTEEN
ZANDSTEENLAGEN
ZUID AFRIKA
ZANDSTEEN
KUSTAFZETTING
Grindafzetting in rivierbedding
CONGLOMERAAT
KALKSTEENLAGEN
DOVER
INGANG
MERGELGROEVE
Afwisselend harde en
zachte kalksteenlagen
Kenmerken van sedimenten:
1. gelaagdheid
2. fossielen
Vorming van aardolie en aardgas
Mammoth hot springs Yellowstone
travertijn afzetting
III METAMORFE GESTEENTEN
gneiss
MARMERGROEVE
CARRARA
Leisteen groeve VS
Gesteentecyclus in relatie tot de platentektoniek
1) Hoe onstaat uit stollingsgesteente een sedimentair gesteente?
vb graniet
vb zand(steen)
Door verwering wordt het graniet afgebroken. De verweerde
producten worden vervolgens door rivieren getransporteerd en in
zee terug afgezet als sedimenten.
2) Hoe ontstaat uit een sedimentair gesteente een metamorf gesteente?
vb kalksteen
vb marmer
De kalksteen wordt in de buurt van een magmahaard opgewarmd en
smelt. Later wanneer de magmahaard afkoelt, gaat ook de
gesmolten kalsteen terug stollen en vormt marmer.
Download