Tijdschema proeven 2017.3

advertisement
19-7-2017
Activiteit
Tijdschema vaardigheidsproeven 2017
MVK
MLV
BW
LA
GMZ Diverse
schietproeven
Donderdag 17 augustus
13.00 – 18.00
09.00
10.00
10.30
09.00 – 10.00 Vooroefenen
schieten MVK proeven
deelnemers
10.00 – 11.00 Afname
schieten MVK proeven
11.00 – 12.00
X
Afname proef
touwhindernisbaan
Afname proef kogelstoten
Afname proef 100 meter
Afname proef hindernisbaan
Deelnemers
Ophalen wapens
X
X
X
Afname schietproef Diemaco
en Glock
Buitenlandse
schietproeven
17.00 – 18.00
Inzet steunverleners
en BD-ers
Opkomst
handlangers
1 instructeur
DSA prüfers
DSA prüfers
1 instructeurs KNatres
Leveren afnamecommissie
LO sport organisatie
1x handlanger
Alle handlangers
Leveren
baanorganisatie
Leveren
baanorganisatie
Baanorganisatie aanwezig
Allen
Omgeving sportbureau
Buitenlandse
schietproeven
13.30 – 14.00 voorbereiden
testpunten
15.00 – 17.00
Inzet sportinstr
Omgeving sportbureau
Ondersteuners en BD-ers
X
12.00 – 13.00 lunch
13.15 appel
13.15 – 15.30
14.00
14.00
e
Opkomst organisatie.
Voorbereiden afnames, legering
en wegbewijzering
Aanmelden deelnemers
18.00 – 22.00
Vrijdag 18 augustus
08.00 Appel
08.15 – 09.00 opbouwen
baan A en ptl baan
09.00
Bijzonderheden
3 druk
X
X
X
Baanorganisatie aanwezig
Steun personeel naar
afnamepunten
Uitzetten route 5/8 km
Afname proef hindernisbaan.
Afname 1000 meter op
sintelbaan
Abnahme BFT (mit 1000 m
Lauf, Klimmhang, Sprinttest)
Eten Echo’s Home
LO sport organisatie
1 instructeur
BWLA tester
Alle handlangers
19-7-2017
Tijdschema vaardigheidsproeven 2017
17.30 – 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 – 20.30
19.00 _ 20.00
20.30
Activiteit
Zaterdag 19augustus
08.00
08.30 appel
09.00
09.00
09.00
09.30
11.00
X
X
X
X
MVK
MLV
BW
LA
X
X
X
X
X
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
15.00 appel
16.00 – 18.00
X
X
GMZ
Hindernisbaan in zwembad
leggen
Inzwemmen deelnemers
Afleggen zwemproef
Afleggen zwemproeven
Afleggen zwemproeven BWLA
Saamhorigheid allen
Bijzonderheden
Allen opkomst sportbureau
Omgeving sportbureau
Afname handgranaten
Afname proef touwklimmen
Afname hoogspringen in
sportzaal sportbureau
Afleggen proef handgranaten
Afname loopproeven , 5
km(MLV) en 8 km veldloop
MVK
Allen brunch locatie Echo’s
Home
Afname zwemproeven
Uitreiken diploma’s
Leistungsmarsch.
Start P plaats buiten hoofdpoort
Melden 13.15 uur
Rugzak moet minimaal 15 kg
aan gewicht hebben
3 druk
e
LO sport organisatie
Alle handlangers
LO sport organisatie
LO sport organisatie
LO sport organisatie
BWLA tester
Inzet sportinstr
Inzet steunverleners
en Bd-ers
LO sport organisatie
1 instructeur
DSA prüfers
Handlangers
1 instructeur KNatres
LO sport organisatie
1 instructeur
Handlangers
Alle handlangers
1 instructeur
BWLA tester
Handlangers
Download