Arrangementkaart VSO vaardigheid Groep: V3 Leerlijn: sociale en

advertisement
Arrangementkaart VSO vaardigheid
Arrange
ment
Extra
B
Niveau
leerlijn
8
Groep: V3
Leerlijn: sociale en emotionele ontwikkeling
Concreet leerdoel
zelfbeeld
Stelt zichzelf voor in een onbekende omgeving.
Noemt voordelen en nadelen bij het maken van een keuze.
Zoekt een ander op om hem aan een afspraak te herinneren als deze zich hier niet
aan houdt.
Noemt bij wie hij terecht kan als hij boos of verdrietig is.
Methode en materialen
en organisatie
STIP VSO 2 deel 1 en 2
deel 1: visite krijgen
deel 2: samen praten, jezelf vermaken,
kleding schoonhouden, samen in een
huis.
Toetsing
(wanneer/hoe?)
November Scol
leertijd
Stip VSO 1 deel 1 en 2
deel 1: visite krijgen
deel 2: samen praten, jezelf vermaken,
kleding schoonhouden, samen in een
huis.
November Scol
2 uur
STIP VSO 2 deel 1 en 2
deel 1: visite krijgen
deel 2: samen praten, jezelf vermaken,
kleding schoonhouden, samen in een
huis.
November Scol
2 uur
2 uur
omgaan met anderen
Vertelt over gebeurtenissen die hij eerder in zijn leven heeft meegemaakt.
Past verschillende manieren waarop je iemand kunt aanspreken toe. Houdt bij het
maken van een keuze rekening met de voorkeur van een ander. Komt voor een ander
op.
Bespreekt met degene met wie hij ruzie heeft waarom ze boos zijn op elkaar
Basis
B
7
zelfbeeld
Benoemt zowel vaardigheden die hij goed beheerst als vaardigheden die hij moeilijk
vindt. Neemt beleefd afscheid.
Benoemt dat hij iets per ongeluk heeft gedaan.
omgaan met anderen
Houdt in het bijzijn van anderen rekening met de manier waarop hij iets zegt. Geeft
een ander wat van zijn spullen als hij ziet dat de ander niet genoeg heeft.
Meedoen aan een activiteit waar je eigenlijk geen zin in hebt.
Haalt een derde erbij om een ruzie op te lossen.
Intensief
C
6
zelfbeeld
Stelt zichzelf voor in een bekende omgeving.
Vertelt dat hij een andere keuze wil maken dan een ander.
Vertelt van welke specifieke situaties hij blij, boos, verdrietig of bang wordt.
omgaan met anderen Geeft iedereen evenveel bij het verdelen van spullen.
Zegt het als een ander wordt overgeslagen.
Beëindigt een ruzie door zijn excuses aan te bieden en die van de ander te aanvaarden.
Blauw: doelen burgerschap
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards