Voortplanting - GBS De Fontein

advertisement
Voortplanting
Naut, thema 4, les 1
Begrippen thema
Stuifmeel
Bestuiving
Zaadbeginsel
Knol
Bol
Levenscyclus
Geslachtsrijp
Larve
Metamorfose
Pop
Doelen eerste les: zaad, plant, boom
• Je kent 3 verschillende manieren waarop
planten hun zaad verspreiden
• Je kunt uitleggen wat er bij bestuiving van
planten gebeurt
• Je kunt een knol van een bol onderscheiden
• Je kunt bij de doorsnede van een bol
aanwijzen dat deze uit verdikte bladeren
bestaat.
• https://www.youtube.com/watch?v=ZcLelB57
0Gs
• https://www.youtube.com/watch?v=DLaF3qo
Guio
• Maken: Naut, thema 4, les 1
• H/V: samenvatting maken van les 1
Download