checklist intubatie na procedure procedure personeel patient

advertisement
Intensive Care
CHECKLIST INTUBATIE
MATERIAAL
Crash kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .aanwezig
Beademingsballon en masker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gebruiksklaar
Uitzuigapparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gebruiksklaar
Beademingsmachine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ingesteld en gebruiksklaar
Intubatiemateriaal *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gebruiksklaar
EtCO2 meting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gebruiksklaar
Intubatie medicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gebruiksklaar
Audio monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .staat aan
Nacl 0,9% (of alternatief) en drukzak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gebruiksklaar
PATIENT
Inlichten patiënt/familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .overwogen
Positionering patiënt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .optimaal
Intubatiegraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ingeschat
Goed lopend infuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aanwezig
Maagretentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zo mogelijk verwijderd
Aanwezige gebitsprothese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verwijderd
PERSONEEL
Bevoegd arts
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aanwezig
Bevoegd verpleegkundige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aanwezig
Arts/verpleegkundige voor assistentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aanwezig
PROCEDURE
Briefing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uitgevoerd
NA PROCEDURE
Positie tube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gecontroleerd
Fixatie tube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uitgevoerd
Controle cuffdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .uitgevoerd
Beademingsmachine aangesloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uitgevoerd
Beademing gecontroleerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .uitgevoerd
Maagsonde inbrengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . overwogen
X-thorax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . overwogen
Debriefing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uitgevoerd
Tubemaat en diepte in EPD/ICIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ingevoerd
Beademingsinstelling in EPD/ICIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ingevoerd
Inlichten patiënt/familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uitgevoerd
Versie 1.3
[email protected]
01-10-2012
geldig tot: 01-04-2013
Intensive Care
BRIEFING EN DEBRIEFING
BRIEFING
1. Introductie: namen, functie
2. Doel procedure
3. Stappen procedure
4. Taakverdeling
5. What if
6. Feedback
DEBRIEFING
1. Resultaat versus plan
2. Uitvoering:
Wat ging goed
Wat ging minder
Wat doen we de volgende keer anders
3. Samenvatting door leider
INTUBATIE MATERIAAL
Laryngoscoop met blad
Juiste maat tube (+ 1 maat groter en kleiner)
Cuff spuit
Siliconenspray
FROVA/Eschmann catheter
Tube voerder
Magill tang
Mayotube
Larynxmasker in goede maat
Stethoscoop
Tube fixatie materiaal
Afhankelijk van intubatiegraad
Meer assistentie
Ondersteuning anesthesioloog
Moeilijke luchtweg materialen
Versie 1.3
[email protected]
01-10-2012
geldig tot: 01-04-2013
Download