BESTELBON – BEEPLANTS 2014 BESTELLER : Particulier / imker

advertisement
BESTELBON – BEEPLANTS 2014
BESTELLER :
Particulier / imker / imkervereniging / andere vereniging / firma / landbouwer (1)
Dhr. / Mw. (1)
Adres :
BEREIKBAAR :
Mobiel :
Tel :
E-mail :
WENST :

De bestelling zelf af te halen in Heers (Zuid-Limburg)

De bestelling af te halen op verdeelpunt : ……………………………………………………………….
BESTELLING :
Zakken of kisten
Prijs/zak of kist of per stuk
PHACELIA zaad
Totaal
90 €
per zak van 20 kg
MOSTERD zaad
60 €
per zak van 25 kg
TÜBINGER zaad
90 €
per zak van 10 kg
BERGSTEENTHIJM
28 €
per kist van 24 planten
MARJOLEIN
28 €
per kist van 24 planten
BLAUWE SPIREA
30 €
per kist van 24 planten
EREPRIJS
30 €
per kist van 24 planten
RUSSISCHE SALIE
38 €
per kist van 24 planten
HERFSTASTER
38 €
per kist van 24 planten
LEMON QUEEN
40 €
per kist van 24 planten
STRUIKKLIMOP
1.8 €
per plant in 1.5 l - pot
BIJENBOOM
8€
1 m. in 1.5 l -pot - per stuk
BLOEM DER 7 ZONEN
6€
per stuk in pot
TOTAAL incl. BTW :
Besteller is op de hoogte van de spelregels bij deze gezamenlijke aankoop (zie www.bieenkorf.be/beeplants.htm)
Gedaan te
Handtekening,
op
(Bestelbon faxen op 0032 11 482054 of mailen naar [email protected] ) - (1) schrappen wat niet past
Download