Nieuwe toepassingen – futurisch design

advertisement
PERSBERICHT
Zevenaar, 11 april 2017
Tips van Rittal voor het koelen van schakelkasten
Is het koelvermogen voldoende?
Wanneer een component defect raakt, rijst vaak pas de vraag: voldoet het gebruikte
koelconcept aan de eisen om de warmte onder alle bedrijfs- en omgevingsomstandigheden
goed af te voeren? Met praktische tips laat Rittal zien hoe met enkele eenvoudige check-ups
de klimatisering van de schakelkast kan worden gecontroleerd.
Schakelkastklimatisering is meestal berekend op een temperatuur in de kast van 35 °C. Dit
betekent dat een koelaggregaat voldoende vermogen moet hebben om ervoor te zorgen dat de
gemiddelde temperatuur in de kast onder alle belastingen van de machine en onder alle
omgevingsomstandigheden ter plaatse 35 °C moet zijn.
Temperatuursensor positioneren
Om de klimatisering van de schakelkast te beoordelen, kan de temperatuur in de kast worden
gemeten: hiertoe worden bij de koude luchtopeningen van de temperatuurkritische componenten
(meestal de frequentieomvormers) temperatuursensoren geplaatst en de temperatuurontwikkeling
gedurende langere tijd gemeten. Als daar luchttemperaturen worden gemeten die duidelijk hoger
zijn dan 40 °C is het koelvermogen van het koelaggregaat onvoldoende of is er sprake van een
verstoring in de geleiding van de koude lucht. Dit betekent dat de koude lucht niet of slechts
gedeeltelijk bij de tempartuurgevoelige componenten komt.
Regelgedrag van koelaggregaten controleren
Een andere mogelijkheid voor het controleren van de klimatisering van de schakelkast bestaat uit
het waarnemen van het regelgedrag van het koelaggregaat: anders dan bij de toerentalgeregelde
koelaggregaten, zoals de nieuwe Blue e+ koelaggregaten van Rittal, starten tweepuntsgeregelde
conventionele koelaggregaten voor schakelkasten de koeling zodra de temperatuur in de kast
hoger wordt dan 35°C en stoppen zij de koeling zodra een uitschakeltemperatuur van 30°C (bij een
typische hysterese van 5K) wordt bereikt.
Als een koelaggregaat de uitschakeltemperatuur niet bereikt, blijft het aggregaat continu werken.
Dit duidt er dan op dat het koelvermogen van een conventioneel geregeld koelaggregaat
onvoldoende is. Hierdoor worden de componenten in de kast niet voldoende gekoeld. Om de
status van een koelaggregaat vast te stellen, is het voldoende om het aggregaat aan te raken: als
er koude wordt gegenereerd, is de koelcompressor actief. Dit gaat gepaard met een lichte trilling
van de behuizing van het koelaggregaat. Een andere mogelijkheid is het meten van de
temperatuur van de lucht die het koelaggregaat naar buiten blaast: als het koelaggregaat koelt, is
deze temperatuur duidelijk hoger (10 – 40 °C) dan de omgevingstemperatuur.
Hotspots lokaliseren
Een grote test van de schakelkastklimatisering kan ook plaatsvinden met behulp van IRthermografie: in dit geval worden de oppervlaktetemperaturen van de componenten in de
schakelkast geregistreerd door een infraroodcamera. Als delen een duidelijk hogere temperatuur
(zgn. hotspots) hebben, ontvangen die delen te weinig koude lucht.
Rittal
Rittal GmbH & Co. KG uit Herborn in Hessen is wereldwijd een toonaangevende systeemaanbieder voor behuizings- en kasttechniek,
stroomverdelingssystemen, systeemklimatisering, IT-Infrastructuur en software & service. Systemen van Rittal worden toegepast in alle takken van de
industrie, in de machine- en installatiebouw en in de ICT-branche.
Het brede productenprogramma omvat bovendien complete systemen voor modulaire en energiezuinige computercentra, van innovatief
veiligheidsconcept (voorheen Litcos) tot aan de fysieke data- en systeembeveiliging van de IT-infrastructuur (voorheen Lampertz). De toonaangevende
softwareleverancier EPLAN en de softwareproducent Mind8 zijn dochtermaatschappijen van Rittal en vullen de systemen van Rittal aan tot
engineeringsoplossingen die zich uitstrekken over meerdere disciplines.
Het in 1961 opgerichte Rittal is met 11 productielocaties, 64 dochtermaatschappijen en 40 vertegenwoordigingen over de hele wereld aanwezig. Met in
totaal 10.000 medewerkers is Rittal de grootste onderneming van de Friedhelm Loh Group, Haiger, Hessen. De complete bedrijfsgroep heeft meer dan
11.500 medewerkers. Meer informatie vindt u op www.rittal.de en www.friedhelm-loh-group.com.
Beeldmateriaal:
fri131307000.tif: Een typische schakelkastklimatisering – zoals hier met de TopTherm-koelaggregaten van Rittal – is
berekend op een temperatuur in de kast van 35°C.
fri172002100.jpg: Een grote test van de schakelkastklimatisering kan ook plaatsvinden met behulp van IR-thermografie.
Afdruk toegestaan. Vermeld s.v.p. als bron Rittal GmbH & Co. KG. Wij ontvangen graag een bewijsnummer
Voor nadere informatie:
Rittal B.V., Postbus 246, 6900 AE Zevenaar, Tel. (0316) 59 16 60, Fax (0316) 52 51 45
E-mail: [email protected], sites : www.rittal.nl en www.nextlevel4it.nl
Download