HM Quickshifter Nederlandstalige Handleiding

advertisement
Gebruikershandleiding.
V4.4
Nederlands
www.hmquickshifter.com
www.mototech.be
INLEIDING
Gefeliciteerd met de aankoop van de HM quickshifter, de enige drukgevoelige
quickshifter buiten de MotoGP paddock.
Hij heeft geen bewegende delen en heeft een LCD-scherm voor eenvoudige
installatie en aanpassing.
Bovendien kan hetzelfde product worden gebruikt voor zowel race patroon en
weg patroon shifters. (Juiste manier of UP SIDE DOWN versnellingsbakken)
OVERZICHT
De quickshifter kan worden gebruikt in een aantal verschillende manieren
met een aantal producten dat quickshifter functies aanbieden.
Er zijn ook een paar varianten aan te passen voor bijzondere
toepassingen. Raadpleeg onze website, www.hmquickshifter.com
voor een volledige line-up
MONTAGE
Montage van linksysteem
Verwijder het standaard linksysteem, Markeer het standpunt van
de versnellingspook.
Kort het originele linksysteem in met 52 mm of bestel de optionele
linksystemen. Zodanig dat de originele lengte van het linksysteem wordt
behouden.
Monteer het geheel te zorgen dat de druksensor en de kabel die de
druksensor verlaat nergens tegenaan loopt
Het is de voorkeur om de druksensor het dichtst bij de versnellingsbak te
monteren.
De druksensor heeft twee maal vrouwelijke draad. Deze zijn
speciale DUAL THREADS en accepteren zowel links als rechtse draad.
Dingen om op te letten:
1. De sensor en Shift staaf moet vrij bewegen op de gewrichten.
Dit betekent dat je moet in staat zijn om de sensor en link een beetje te roteren
op de gewrichten.
2. De sensor en het linksysteem mag niets raken of schuren. Beweeg de
schakelhendel op en neer en controleer of het niets raakt.
3. De kabel tussen de sensor en het LCD-box kan worden
beschadigd door hard te trekken of door kabelbanden te strak
aan te trekken.
Montage van het LCD Control Box
Zoek een geschikte plaats op de motorfiets (meestal onder het zadel) en leg
de draden naar de sensor op een manier die ze duidelijk weghouden van
mogelijke schade.
Het aansluiten op de motorfiets zijn elektrisch systeem
Er zijn verschillende manieren om de HM quickshifter aan te sluiten bij de
verschillende toepassingen:
HM quickshifter pc gebruikt met een Power Commander III USB
Sluit de HM quickshifter aan de Power Commander 3 USB.
Verbind de Powercommander via de Usb aansluiting met de pc en
activeer de Quickshift functionaliteit binnen de Power Commander met
behulp van de Dynojet Power Commander Quickshift Enabler software.
Zodra dit is gedaan, moet u de shifter instellingen controleren met behulp van
de Power Commander Mapping Software. De instellingen moeten zijn: Cut Off
RPM: 2000 en Kill Time: 65ms
De Cut Off RPM vertegenwoordigd de RPM waaronder de shifter niet
werk. Dit is meestal hoog ingesteld voor Switch Type shifters om stilvallen van
de motorfiets te vermijden bij het zoeken van de neutral. Als de HM
quickshifter correct is ingesteld voor de richting (zie SETUP) dan is dit niet
mogelijk is, dus kan een veel lager toerental kan worden gebruikt.
De Kill time op de shifter is irrelevant en zet deze op 150 ms, omdat de Power
Commandant dat regelt. De HM quickshifter vertelt de Power Commander dat
een onderbreking nodig is.
HM quickshifter pc gebruikt met een Power Commander V
Snij de stekker van de HM quickshifter pc.
U ziet drie draden: Rood, Zwart en Groen / wit.
De Power Commander V heeft schroefklemmen voor externe apparaten.
Bevestig de groen / witte draad aan de 'terminal SHIFTERS' en de rode draad
aan een geschakelde positieve 12V van de moto, zwart aan de massa.
Zie "HM quickshifter pc gebruikt met een Power Commander III USB" voor
installatiegegevens.
HM quickshifter pc gebruikt met een KIT ECU (NIET Yamaha / YEC)
Snij de stekker van de HM quickshifter pc.
U ziet drie draden: Rood, Zwart en Groen / wit.
Zet de rode draad aan geschakelde 12v positieve en de zwarte draad aan een
goede massa. Zet de Groen / witte draad aan de ECU's DIGITAL /
SWITCH QUCIKSHIFTER input. Zet de kill time op 150 wanneer de ecu de kill
time regelt!!!
Merk op dat sommige motorfietsen, zoals de 2008 Honda CBR1000RR twee
quickshifter ingangen hebben, een analoog - voor load celtype
shifters en de andere is de schakelaar of digitale ingang. De HM
Quickshifter heeft een digitale uitgang.
HM quickshifter DUCATI Desmocedici
Bedrading: De meegeleverde kabelboom tussen de zijstandaard stekker
monteren. De andere stekker moet verbonden worden met de diagnose poort
die zich aan de rechter kant van de motorfiets bevindt. Net onder de
benzinetank en de kader. Het is normaal dat die een plug heeft dat moet
verwijderd worden.
HM quickshifter PC gebruikt met een HM Ignition Controller (Plug
Top Coil Type)
Sommige oudere motorfietsen hebben speciale plug top spoelen (Yamaha R6
tot 2004 bijvoorbeeld) die van het CDI type zijn. (een ouder ontsteking
systeem "Capacitor Discharge Ignition 'die draait op ongeveer 400V - veel te
hoog voor de shifter om rechtstreeks aan te sluiten).
Om een quickshifter te gebruiken op een van deze fietsen, moet u de HM
Quickshifter PC en de HM Ignition controller nemen.
Om gebruik te maken van het systeem, plug de HM quickshifter PC in de
Ignition Controller aan de kant gemerkt met "QUICK SHIFTER".
Sluit de meegeleverde kabelboom aan de andere kant van de HM Ignition
Controller met vermelding "BIKE LOOM".
Steek de witte stekkers in serie met de bobine stekkers en verbind de rode
draad met een geschakelde 12v positief draad en de
zwarte naar een goede massa (NIET op het kleppendeksel).
Het is zeer belangrijk om de Ignition Controller te monteren weg van alle
trillingsbronnen, dus NIET monteren op het motorblok of het frame, veel beter
te monteren aan de kabelboom via de kabelbinders, zodat het niets hard aan
raakt.
HM quickshifter PC gebruikt met een HM Ignition Controller (CDI /
HT Lead Type)
De meeste oudere motorfietsen hebben spoelen met HT Leads naar de
bougies (Suzuki GSXR750 tot 2000 bijvoorbeeld)
Om een quickshifter te gebruiken op een van deze motorfietsen, moet u de
HM Quickshifter PC en de HM Ignition controller nemen.
Om gebruik te maken van het systeem, plug de HM quickshifter PC in de
Ignition Controller aan de kant gemerkt met "QUICK SHIFTER".
Sluit de meegeleverde kabelboom aan de andere kant van de HM Ignition
Controller met vermelding "BIKE LOOM".
De meegeleverde kabelboom heeft twee mannelijke en twee vrouwelijke
stekkers. Deze zijn zo gegroepeerd dat er twee kabels met twee
kernen zijn, elk met een mannelijke en een vrouwelijke stekker.
Demonteer de vrouwelijke stekker op de bobine en plaats de vrouwelijke
stekker van de meegeleverde Hm kabelboom in de plaats.
Sluit nu gewoon de originele vrouwelijke stekker in de resterende mannelijke
stekker.
Verbind de rode draad met een geschakelde 12v positief draad en de
zwart naar een goede massa (NIET op het kleppendeksel).
Het is zeer belangrijk om de Ignition Controller te monteren weg van alle
trillingsbronnen, dus NIET monteren op het motorblok of het frame, veel beter
te monteren aan de kabelboom via de kabelbinders, zodat het niets hard aan
raakt.
HM quickshifter YEC
Dit is een shifter speciaal ontworpen voor kit Yamaha YEC ECU's.
De meeste motorfietsen en ontsteking systemen gebruiken en massasignaal
om een Quickshifter functie te activeren, maar de YEC is anders omdat deze
een een 5V signaal nodig heeft voor de functie.En dit is waarom er een
specifieke shifter voor de YEC ECU’s is.
Bedrading: Deze shifter is ontworpen voor gebruik door race teams die hun
eigen, of toegang hebben tot een bedrading technicus.
Het is gemakkelijk om deze shifter onjuist en onherstelbaar te beschadigen.
Zorg dat je zeker bent van het aansluiten en zorg voor een correct elektrisch
schema. Zoniet probeer deze shifters niet aan te sluiten. Schade door onjuiste
bedrading en montage wordt niet gedekt door de garantie.
Maak in dit geval gebruik van een HM quickshifter PLUS YK die heeft een zeer
eenvoudige montage heeft.
Om de YEC shifter te verbinden met de YEC kabelboom, moet het volgende
worden gedaan: Zoek de aansluitstekker van de shifter op de YEC
kabelboom. Dit is een twee pins stekker. Een van deze draden is aangesloten
op de 5V bron die stroom levert voor alle sensoren. De Hm shifter NIET
AANSLUITEN op deze draad. Het is gemakkelijk om deze draad te
identificeren, omdat het dezelfde kleurcodering zal hebben als alle draden die
naar andere sensoren op de motorfiets gaan. De andere draad in deze stekker
is de quickshifter signaal draad (bevestigen dit door het op te zoeken in het
aansluitschema), sluit deze draad aan op de Groen / witte draad op de HM
quickshifter YEC. Verbind de rode draad met een geschakelde 12v positief
draad en de zwart naar een goede massa (NIET op het kleppendeksel).
HM quickshifter PLUS (SH / YK / TRI / Ducati / KTM)
Dit is het vlaggenschip voor HM quickshifter. Deze wordt rechtstreeks
verbonden met de bobijnen en heeft vele voordelen. Een van deze voordelen
is dat het volledig onafhankelijk van de ecu en de kabelboom van de
motorfiets werkt. Het werkt ook veel beter dan bijna elke ecu of andere
configuratie.
Bedrading: De meegeleverde kabelboom plugt gewoon in serie met de
ontstekingsbobijnen.
De enige andere verbinding die moet worden gemaakt is het aansluiten van
het oog met de massa.
OPMERKING: De kabelboom heeft een label op (YK / SH, enz.), het is zeer
belangrijk dat alleen de juiste kabelboom wordt gebruikt op de juiste
motorfiets:
YK Yamaha (niet R6 tot 2004) en Kawasaki
SH Suzuki en Honda
TRI Triumph
KTM KTM
DUC Ducati
HM quickshifter TRIPLE OUTPUT
Dit is een shifter speciaal ontworpen voor toepassingen waar de race
ECU de mogelijkheid heeft om “auto blip” systeem te activeren. Zodat de ecu
weet wanneer de versnellingspook omhoog of omlaag wordt geduwd
.
Bedrading: Zet de rode draad aan een geschakelde 12v positief en de zwarte
draad aan de massa. De groen / witte draad is de uitgangsspanning en volgt
de volgende regels: <= 0.5V is afschakelen en> = 4.5V is opschakelen.
SETUP
De quickshifter al is ingesteld voor uw motorfiets.
Indien U echter de instelling wil verfijnen, dan is dit
is gemakkelijk te bereiken via het LCD-scherm.
Er zijn drie verschillende instelling die kan worden aangepast
• COMPRESSIE / EXTENSION (duw/trek)
• SENSTIVITY (gevoeligheid)
• Kill Time (onderbrekingstijd)
Om in de set-up modus te gaan:
1. Zet de motorfiets af, zodat de quickshifter is uitgeschakeld.
2. Druk nu op en houd de knop op de quickshifter ingedrukt en
zet de motorfiets aan zodat de quickshifter wordt geactiveerd
het display telt af 5-4-3-2-1-0.
3. Laat de knop los wanneer het LCD-scherm 0 toont
De quickshifter is nu in de instelmodus.
COMPRESSIE / EXTENSION
Het quickshifter LCD-scherm zal nu worden weergegeven:
of
of
De letters gaan knipperen.
E staat voor extension (trek) en C staat voor compression (duw).
Neem een kijkje op het linksysteem om te bepalen of deze moet worden
gecomprimeerd of uitgetrokken om op te schakelen. Om naar de juiste
instelling te gaan , drukt u gewoon op de druktoets.
Als zowel C en E zijn weergegeven, dan is de quickshifter is ingesteld te
onderbreken in beide richtingen. Het is niet raadzaam om deze instelling te
gebruiken, tenzij het echt nodig is, zoals voor endurance races, waar een
piloot rijdt met een race patroon en de andere met een weg patroon.
Om naar de volgende instelling (gevoeligheid), houdt u de
knop ingedrukt tot het LCD-scherm volgende toont:
GEVOELIGHEID
De gevoeligheid is hoeveel kracht die moet worden toegepast op de
versnellinghefboom voor een Quickshift wordt gestart.
Hoe hoger het getal, hoe gevoeliger de quickshifter zal zijn
Om de gevoeligheid te veranderen, drukt u gewoon op de toets en laat de
knop los. Wanneer een gevoeligheid van 100% is bereikt,zal bij de volgende
druk op de knop de gevoeligheid naar 5% gaan.
WAARSCHUWING: Als een zeer gevoelige instelling wordt gekozen, is er een
risico van valse neutraals of gemiste versnellingen. Probeer en kies een
instelling die een normale kracht vereist. (vergelijkbare kracht vereist als
zonder de quickshifter)
Naar de volgende instelling gaan, hou de knop ingedrukt totdat het
LCD-scherm volgende toont
Kill Time
De Kill time is hoe lang (in milliseconden) er onderbroken wordt om van
versnelling te veranderen.
Als u de KILL TIME wilt veranderen, drukt u gewoon op de toets en laat de
knop los.
Als een kill-time van 150 is bereikt, gaat bij de volgende druk op de knop de
tijd naar 1.
WAARSCHUWING: Als de Kill Time te kort is dan kan de versnellingsbak
worden beschadigd. Een te lange Kill time zal de motorfiets onrustig maken
tijdens de shifts. Een kill time van 65 wordt beschouwd als optimaal voor een
typisch superbike met een sequentiële versnellingsbak.
Om de instelmodus te verlaten, hou de knop ingedrukt totdat het LCDschermen op het normale scherm komt. De quickshifter is nu klaar voor
gebruik.
Kalibratie De quickshifter heeft kalibratie nodig, maar dit is volledig
automatisch.
Een kalibratie is uitgevoerd onmiddellijk na opstarten, en dan
voortdurend tijdens de werking. Dan knippert de C en/of E.
STATISCHE TEST
Zodra de installatie is voltooid, kan het wenselijk zijn om een statische
test te doen. Dit is een tweedelige test.
DEEL 1
Zet de motorfiets aan, zodat het LCD-scherm oplicht. Terwijl U naar het LCD
scherm kijkt, trek of duw aan de schakelhendel naar een hogere versnelling.
Het LCD display moet 'Shift' weergeven. De gevoeligheid is ideaal wanneer
de hendel iets meer kracht nodig heeft dan voor het overgaan naar de hogere
versnelling. Als er geen ‘Shift’ op het scherm verschijnt verhoog dan de
gevoeligheid juist om deze test te voldoen. Vergewis er U ook van de de
richting correct ingesteld is.
DEEL 2
Zit op de motorfiets en zet hem in 6e versnelling. Houd de koppeling in en
houd deze ingehouden voor de gehele duur van deze test. De motorfiets mag
niet bewegen!
Als je kunt, ook houd de achterrem in.
Start nu de motorfiets en verhoog het toerental tot een gestage 4000 of hoger
toerental. Terwijl U het toerental constant houd probeer op te schakelen naar
een denkbeeldige 7 de versnelling. Elke keer dat je schakelt, moet je het
motortoerental een fractie van een seconde horen zakken.
VEELGESTELDE VRAGEN
V: De kabelboom die u hebt verzonden past niet de aansluitingen op van mijn
motorfiets.
A: U probeert de stekkers van de injectoren. De geleverde kabelboom past op
de ontsteking spoelen. (onder de voorkant van de luchtfilterkas).
V: De shifter werkt niet.
A: Zet de motorfiets aan, zodat het LCD-scherm wordt weergegeven. Duw of
trek aan de hendel tot "SHIFT" knippert op het LCD.
Als SHIFT heeft geknipperd, dan weet je zeker dat het schakelen in de juiste
richting gebeurd (controleer de C en E instelling).
Als SHIFT niet heeft geknipperd stel de gevoeligheid in voor 100% (alleen
voor deze test) en probeer het opnieuw, indien nog steeds geen reactie.
Contacteer HM quickshifter of u verkooppunt.
v: Elke keer als ik naar mijn instellingen gaan wordt het LCDscherm
uitgeschakeld na een seconde of twee.
A: Sommige motorfietsen bekrachtigen het primaire ontsteking circuit om de
brandstofpomp te ontluchten, Wanneer de brandstof druk is bereikt, zal de ecu
op zijn beurt het primaire circuit uitzetten tot de motorfiets draait. In dit geval
moet een vriend de motorfiets starten terwijl U de setup knop induwd. Zorg
ervoor dat de fiets in neutraal staat!
V: Ik heb last van een valse neutraal
A: De gevoeligheid is te gevoelig. Verminder de gevoeligheid tot u meer druk
voelt op de schakelhevel.
Onthoud hoe lager de gevoeligheid hoe sneller en gelijkmatiger de
schakelbeurt.
V: De shifter werkt soms en soms niet.
A: U hebt de gevoeligheid veel te gevoelig. De shifter moet kunnen detecteren
wanneer u de pedaal heeft losgelaten, wanneer deze te gevoelig is kan de
shifter dit niet. Daarom zal de shifter niet schakelen
OF
U laat onbedoeld enige druk op de hendel of uw voet rust op de hendel. Dit
komt zelfs vaak voor onder de beste renners.
V: Waarom is er een C en een E-modus samen. Kan ik dit zo laten?
A: De shifter wordt geleverd in zowel C en E modus, dit is zodat de shifter
eenvoudig te monteren is zonder bijkomende afstelling. Ook enkele endurance
teams gebruiken deze methode. Het is beter om één van de twee keuzes te
nemen. De reden hiervoor is omdat anders de kans bestaat dat de motorfiets
stilvalt bij het in versnelling zetten. Ook kan de elektronica beter de ideale
onderbrekingduur berekenen.
Q: Mijn FI lampje gaat aan na een paar shifts
A: Verminder de Kill time tot 60ms
ADVANCED
De quickshifter zal slechts éénmaal onderbreken per schakelbeurt. De hendel
moet worden vrijgegeven voordat een andere Quickshift zal worden gestart.
SPECIFICATIES (PC / YEC / Desmo) versie
Minimale spanning 5.1V
Maximale spanning 16v
Maximale voorbijgaande 60V, <100ms
Huidig verbruik <25mA
LCD shock 3G (1G = 9,8 m / s ²)
LCD-functionele temp 0 º C tot 80 º C
LCD maximum temp -20 º C tot +90 º C
Systeem functionele temp -40 º C tot +125 º C
OPMERKING: Als het LCD boven zijn functionele temp komt zal het niet meer
leesbaar zijn , maar zal zich herstellen na enige tijd zodra het functioneel
bereik is hersteld.
Absolute Maximum Ratings
Maximale spanning 16V
Maximale belasting stroom 250mA
PC / Desmo versie: de groen / witte draad is laag (transistor op de in bezit)
tijdens een
Quickshift voor de duur van de TIME GAP geselecteerd. Het is anders floating
(NIET hoog gehouden). De GREEN / witte draad kan worden gebruikt om de
connectie te maken met andere systemen, zoals KIT LOOMS enz. Het is
geconfigureerd als een open collector (NPN). ~
De Groen / witte draad wordt massa voor de duur van een shift.
YEC versie: de groen / witte draad is 5v tijdens een Quickshift voor de duur
van de TIME GAP geselecteerd. Het is anders laag gehouden.
SPECIFICATIES (PLUS) versie
Minimale spanning 5.1V
Maximale spanning 16v
Maximale voorbijgaande 60V, <100ms
Huidig verbruik <25mA
Output Max Current: 35A
LCD shock 3G (1G = 9,8 m / s ²)
LCD-functionele temp 0 º C tot 80 º C
LCD maximum temp -20 º C tot +90 º C
Systeem functionele temp -40 º C tot +125 º C
OPMERKING: Als het LCD boven zijn functionele temp komt zal het niet meer
leesbaar zijn , maar zal zich herstellen na enige tijd zodra het functioneel
bereik is hersteld.
Absolute Maximum Ratings
Maximale spanning 16V
Maximale belasting stroom 250mA
De Oranje draad is aangesloten op 12v effectief zoals geleverd door de
ECU, en de grijze draad is de 12v output van de shifter. Tijdens een
SHIFT, wordt de 12v feed van de grijze draad wordt onderbroken voor de
duur van de Kill Time.
Download