Veilig thuis 1

advertisement
Veilig thuis 1
14/12/2012

De eerste schoolmaanden

Werken met de letterposter

De spelletjes

...
Uitwisselen van ervaringen
Letterkennis einde kern 4

leesmotivatie
en leesplezier
met
geleerde letters eenvoudige verhalen
kunnen lezen
Aansluiting bij het leesproces

Aansluiting kern 4 – 5 – 6
Leesboek ‘mijn lees-boek’
 Spelletjes
 Kookboek ‘mijn kook-boek’


Wegwijzer voor ouders
Materialen
3 verhaaltjes
- reus koek
- Boer toon kookt
- Ijs in mijn oog


Doe-bladen
Activiteit bij ‘mijn lees-boek’

Kaft bekijken
◦ Titel lezen en prent bekijken

Achterkant bekijken
◦ Achterkant lezen

Inhoudstafel: 3 verhaaltjes
Boekstrategie

Belangrijk: praten voor het lezen
-> praatvraagjes op doe-blad 1

Prenten bieden ondersteuning bij het
verhaal
VEILIG THUIS:
samen lezen is en blijft het hoofddoel

Doe-blad 1
◦ Verkennende activiteiten met het boekje
 Praatvragen
 Kaft vergelijken met prent

Doe-blad 2
◦ Verhaal navertellen a.h.v. Prenten
◦ Waardering uitspreken is belangrijk (Vond je
het verhaal mooi? Waarom (niet)?
Wederkerende doe-bladen

Reus koek
◦ Doe-blad 3
 Praten over de tekeningen voor en tijdens de
opdracht
◦ Doe-blad 4
 Link tussen dik worden (Bas in het boek, een
ballon opblazen)

Boer toon kookt
◦ Doe-blad 3-4
 Doe-blad 4 is nodig om doe-blad 3 te kunnen
maken
◦ Doe-blad 5-6
 Belangrijk: herhaald lezen in functie van
leesbegrip
 Antwoord opzoeken

Ijs in mijn oog
◦ Doe-blad 3-4
 Belangrijk: kleine woordjes zijn nodig voor een
juist begrip
◦ Doe-blad 5
 Belangrijk: experimenteren en voorspellen wat er
gaat gebeuren

Nog enkele tips bij de uitvoering:
◦ Doe-activiteiten spreiden
◦ Betrokken blijven wanneer het kind de
activiteit uitvoert
◦ Instructies kunnen grotendeels door de
kinderen zelf gelezen worden
Geheugenspel (memory)
 Lotto
 Mispoes

Spelletjes

Sluit aan bij de verhalen van ‘mijn leesboek’

Recepten van koek, soep en ijs
Activiteit bij ‘mijn kook-boek’

Hulp voor ondersteuning bij het lezen van
de verschillende verhalen
Pictogrammen
Sleutelbladen doe-bladen
 Sleutelbladen spelletjes

Inhoud van wegwijzer
Vaker spelen van een spel
 Vorige spelletjes nog eens spelen
 Herhalen is erg zinvol op een leuke
manier
 Kookboek:

◦ lezen als zinvol ervaren
◦ Belangrijke functie binnen het gezin
◦ Samen fijne activiteit beleven + tegelijk met
lezen bezig zijn
Tips voor thuis

VEILIG THUIS is geen gewoon huiswerk
◦ Goede herhaling van geleerde letters afgelopen
week
◦ Kind zoekt eigen uitdaging
◦ Taalbegrip verruimen

jaarplanning
afsluiting
Download