Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).

advertisement
Atoomabsorptiespectrometrie
www.analis.be
1
De absorptie van fotonen
door atomen is de basis
van Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
www.analis.be
2
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
Geschiedenis van Atomaire Spectroscopie
1961
Prototype van een vlamspectrofotometer voor atomaire absorptie
www.analis.be
3
Atomaire Absorptie Spectrometrie (AAS).
Geschiedenis van Atomaire Spectroscopie
Compacte spectrometer (2007)
Combinatie van vlam- en grafietoventechniek in een enkel systeem
4
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
Kwantitatieve analyse met AAS
Aλ = log I0 = ελ c d
Id
I0
www.analis.be
Inkomende
stralingsintensiteit
Id
Doorgelaten
stralingsintensiteit
ελ
Absorptiecoëfficiënt
c
Concentratie
d
Dikte van de
absorberende laag
5
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
Componenten van een klassieke AA Spectrometer
Stralingsbron
hollekathodelamp
(HCL)
de atomizer
de monochromator
www.analis.be
de detector
6
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
De stralingsbron
1
Ionisatie
2 Excitatie
2
Atomisatie
4
www.analis.be
Emissie
7
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
De atomizer
Vlam
Grafietoven
www.analis.be
Hydridetechniek
8
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
De atomizer
Atomisatie in een vlam
www.analis.be
9
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
De atomizer
Atomisatie in een grafietoven
Temperatuurverloop bij de
grafietoven-techniek
www.analis.be
10
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
De atomizer
Atomisatie met de hydride- en koudedampsystemen
www.analis.be
11
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
De atomizer Atomisatie met de HydrEA-techniek
Combination of Hydride and graphite furnace technique
Hydride
system
Coupling
Graphite furnace
Ir coated tube
HydrEA technique combines
the advantages of hydride and
graphite technique
HydrEA
12
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
Het optische systeem
Monochromator in Czerny-Turner configuration
www.analis.be
13
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
De detector
www.analis.be
14
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
HR-CS AAS :
Onderdelen van een High-Resolution Continuum Source AAS
Het basisontwerp van
een High-Resolution
Continuum Source
Atomic Absorption
Spectrometer
(Atomaire
AbsorptieSpectromet
er met continue
lichtbron) wordt
voorgesteld
in de figuur .
Spectrale resolutie: λ/∆λ > 145 000 (pm - range) F = 45cm
www.analis.be
15
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
HR-CS AAS :
De stralingsbron
Xenonbooglamp voor
HR-CS AAS
www.analis.be
16
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
HR-CS AAS : de atomizer
Vlam
Grafietoven
www.analis.be
Hydridetechniek
17
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
HR-CS AAS : Het optische systeem
Typical basic construction
Prism
CCD Detector
Echelle
Grating
Flame
Xenon Lamp
www.analis.be
18
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
HR-CS AAS : De detector
588 pixels =
588
detectors
„
De detector ⇒ CCD - Detector
Uv-gevoelige lineaire array detector (CCD)
www.analis.be
Back Thinned” CCD chip
Hoge kwantumefficiëntie
Hoge uv-gevoeligheid
588 pixels
19
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
Volledig Automatisch
Introductiesysteem
voor vaste stoffen : SSA 600
www.analis.be
20
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
VLAM
TOEPASSINGEN: Klinische Biologie
VLAM AAS : Cu & Zn in serum
www.analis.be
21
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
GRAFIETOVEN
TOEPASSING: Farma-Industrie
www.analis.be
22
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
HYDRIDETECHNIEK : As in
meestoffen
TOEPASSING: Chemische Industrie
www.analis.be
23
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
HR-CS AAS :
TOEPASSINGEN : MILIEU
Tl in zeesedimenten
www.analis.be
24
Atomaire AbsorptieSpectrometrie (AAS).
SOLID SAMPLING
TOEPASSING: Staalindustrie
Bepaling van Pb & Bi in staal
www.analis.be
25
Wij danken u voor uw aandacht
www.analis.be
26
Download