Overzicht afnamematerialen geldig vanaf 2015, versie 3 (oktober

advertisement
Overzicht afnamematerialen geldig vanaf 2015, versie 3 (oktober 2015)
Afgenomen materiaal wat niet direct wordt verzonden naar het RLMMI, moet worden bewaard in de koelkast totdat het wordt verzonden.
Afnamemateriaal
Onderzoeken
Kleur
adreskaart
Kunststofpotje met lepeltje voor feces
Salmonella/Shigella/Campylobacter
Yersinia/E. coli O.157/Cholera
Helicobacter pylori antigeen
Norovirus/Sapovirus
Rotavirus/Adenovirus
Enterovirus/Parechovirus
Parasitologie
Clostridium difficile
Kunststofpotje geschikt voor onder meer
Urine:
algemene kweek/Legionella antigeen/
Pneumococcen antigeen/Bofvirus
A
B
Sputum:
algemene kweek/TBC
Semen:
algemene kweek
Huid(schilfers)/
nagels/haren:
schimmelkweek/dermatofyten PCR/
Candida albicans PCR
Kunststofpotje en buis met Aptima medium voor SOA testen uit
eerstestrooms urine
Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis
Trichomonas vaginalis
Niet voor Herpes simplex virus (HSV) en Mycoplasma
genitalium PCR, zie ESwab™
Bruin
Geel
Groen
Geel
Licht roze
Zelfafname
man:
Blauw
♂
A = voor opvang urine, breng met pipetje de juiste hoeveelheid
urine over van A naar B. Stuur B in.
Breekpunt
Buis met Aptima medium voor SOA testen dmv uitstrijken
Uit Aptima
Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis
Trichomonas vaginalis
Niet voor Herpes simplex virus (HSV) en Mycoplasma
genitalium PCR, zie ESwab™
SOA afname
door
professionals
Wit ♀ ♂
Zelfafname
vrouw:
Bij het SOA-pakket is een ESwab™ bijgesloten voor eventuele
aanvullende kweken en PCR-testen
Breekpunt
ESwab™ geschikt voor onder meer
Oog/keel/neus/huid/wond/rectum
Kweek
Introïtus/urethra/cervix
Algemene kweek/Groep B Streptococcen
Gardnerella vaginalis kweek
Gist- en schimmelkweek (bijv. Candida)
Kweek Neisseria gonorrhoeae
PCR diagnostiek:
Influenza A en Influenza B (keel/neusuitstrijk)
Herpes simplex virus (HSV)
Varicella zoster virus (VZV)
Bofvirus (keeluitstrijk)
Enterovirus
Kinkhoest (nasopharynx uitstrijk flexibele
wattendrager)
Bijzondere resistente micro-organismen (bijv. MRSA, ESBL,VRE)
Volgens instructie aanvraagformulier
Algemene informatie of definitieve uitslagen
073-553 2875
Intercollegiaal overleg alleen voor huisartsen
073-553 2865
Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch
Donker
roze ♀
Wit
Groen
Rood
Download