LUIK 5 – Project 5.7 – Sociale cohesie

advertisement
LUIK 5 – Project 5.7 – Sociale cohesie
LOCALISATIE
Adres
Localisatie : scholen van het perimeter–
Ruimte Relais Families (RRF)
Betrokken plaats(en) :
 Ecoles du périmètre
 Ruimte Relais Families – localisatie op
het einde in de Gemeentelijk en
Associatieve WijkCentrum
Situatie in het Wijkcontract :
PROJECT
Omschrijving
Project Scholen
Project « Ruimte Relais Families »
Beschrijving
 Scholen :
Project gebaseerd op « de opening op de wijk »
Project gebaseerd op « het respect van het verschil »
Project gebaseerd op « het intergenerationeel-as »
 Ruimte Relais Families :
Tweetalig
permanentie
met
voorwerp :
het
informatie, het onthaal, het beluisteren en het volgen
van de ouders
Doeleinden
 Versterking van de sociale cohesie van de wijk
 Uitwikkelen van de opening en de integratie
van de scholen op de wijk met het
sensibilisering van de leerlingen van de
verschillende scholen van het perimeter van
het Wijkcontract Vanhuffel
 Een « families » ontmoetingsplaats te creëren
in het perimeter
Openingsuren
Nog te preciseren
Projectbeheerder :
Gemeente via de Gemeentelijk en Associatieve
WijkCentrum
Download