Tumor eruit, patiënt beter?

advertisement
Tumor eruit, patiënt beter?
Sieger Leenstra
Neurochirurg
Tumor eruit
Ruime resectie in de neurochirurgie veelal niet mogelijk
Dus: wanneer kunnen we spreken van geheel verwijderd
Is dit altijd van belang?
Patient beter?
Wanneer ben je beter
‐als je levenslang onder controle moet blijven?
‐als je levenslang medicijnen moet blijven gebruiken?
¾ Neurochirurgie in het algemeen
¾ Meningeomen
¾ Oncologie
¾ Hypofysetumoren
¾ Metastasen (uitzaaiingen)
¾ Gliomen (primaire hersentumoren)
MRI scan
Planning of extended resections
Planning of extended resections
9
functional MRI
DTI: ‘fiber tracking’
real-time
corticospinal tract
Philips 3T scanner, St Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
6
Wakkere chirurgie
Wakkere chirurgie
17
Endoscopische neurochirurgie
¾ Neurochirurgie in het algemeen
¾ Meningeomen
¾ Oncologie
¾ Hypofysetumoren
¾ Metastasen (uitzaaiingen)
¾ Gliomen (primaire hersentumoren)
recidiefkans
Multiple meningeomen bij Neurofibromatosis type II
Radiochirurgie
LINAC
Gamma Knife
Cyberknife
Pre‐operatief 2004
Post‐operatief, pre‐radiochirurgie 2005
Controle 2010
Conclusies meningeomen
ƒ Alles eruit is technisch niet altijd mogelijk
ƒ Het is de vraag of dit altijd moeten worden nagestreefd
ƒ Ook bij optimale resectie kan recidief optreden
ƒ Er kan sprake zijn van een erfelijke aandoening met ontstaan van
meningeomen op elke en vaak meerdere lokalisatie(s) in de hersenvliezen
ƒ a‐typische en maligne meningeomen hebben een hoge recidiefkans
ƒ Resttumoren kunnen worden behandeld met radiochirurgie
of gewone radiotherapie
¾ Neurochirurgie in het algemeen
¾ Meningeomen
¾ Oncologie
¾ Hypofysetumoren
¾ Metastasen (uitzaaiingen)
¾ Gliomen (primaire hersentumoren)
Schermopname gemaakt op: 28-10-2010; 11:57
¾ Neurochirurgie in het algemeen
¾ Meningeomen
¾ Oncologie
¾ Hypofysetumoren
¾ Metastasen (uitzaaiingen)
¾ Gliomen (primaire hersentumoren)
Conclusies hypofysetumoren
ƒ Alles eruit is technisch vrijwel niet mogelijk
ƒ Het is minder van belang omdat resttumoren jarenlang geen groei
kunnen tonen
ƒ De chirurgie van hypofysetumoren heeft zich ontwikkeld naar
minimaal invasieve chirurgie
ƒ De behandeling van patienten met een hypofystumor is teamwork van KNO‐arts, endocrinoloog, radiotherapeut en neuropatholoog
ƒ Resttumoren kunnen worden behandeld met radiochirurgie
of stereotactische radiotherapie
¾ Neurochirurgie in het algemeen
¾ Meningeomen
¾ Oncologie
¾ Hypofysetumoren
¾ Metastasen (uitzaaiingen)
¾ Gliomen (primaire hersentumoren)
Secundaire hersentumoren: ca 10.000 patienten
per jaar in Nederland
Radiochirurgie
LINAC
Gamma Knife
Tilburg
Cyberknife
Rotterdam
Combineren van chirurgie en radiochirurgie
Oktober 2007
September 2010
December 2008
Combineren van chirurgie en radiochirurgie
Juni 2009
Sept 2010
Conclusies en aanvullingen metastasen
ƒ Alles eruit is technisch vrijwel niet mogelijk
ƒ Aanvullende behandeling is essentieel bestaande uit lokale
radiotherapie en schedelbestraling of frequente MRI controles
ƒ behandeling van patienten met hersenmetastasen moet
multidisciplinair zijn samen met neuroloog, radiotherapeut
en internist‐oncoloog
ƒ succesvolle behandeling van hersenmetastasen lijkt sterk
afhankelijk
te zijn van het wel of niet onder controle zijn van de onderliggende primaire tumor
¾ Neurochirurgie in het algemeen
¾ Meningeomen
¾ Oncologie
¾ Hypofysetumoren
¾ Metastasen (uitzaaiingen)
¾ Gliomen (primaire hersentumoren)
Ultrasonic aspirator
Treatment progress in 30 years
Tumor eruit
Ruime resectie in de neurochirurgie veelal niet mogelijk
Dus: wanneer kunnen we spreken van geheel verwijderd?
Is dit altijd van belang?
Patient beter?
Wanneer ben je beter
‐als je levenslang onder controle moet blijven?
‐als je levenslang medicijnen moet blijven gebruiken?
Tumor eruit
Meningeomen: schedelbasis
Meningeomen: neurofibromatosis
Hypofysetumoren: tumorkapsel
Metastasen: geïnvadeerde tumorcellen
Gilomen: geïnvadeerde tumorcellen
Ruime resectie in de neurochirurgie veelal niet mogelijk
Dus: wanneer kunnen we spreken van geheel verwijderd
Is dit altijd van belang?
Tumor eruit
Bij sommige meningeomen én enkele
minder voorkomende hier niet
genoemde tumoren
Maar dan toch ook recidief mogelijk
Ruime resectie in de neurochirurgie veelal niet mogelijk
Dus: wanneer kunnen we spreken van geheel verwijderd
Is dit altijd van belang?
Tumor eruit
Bij hypofysetumoren lijkt dit minder van belang
Bij goedaardige meningeomen kan de resttumor
goed worden behandeld
Ruime resectie in de neurochirurgie veelal niet mogelijk
Dus: wanneer kunnen we spreken van geheel verwijderd
Is dit altijd van belang?
Patient beter?
Wanneer ben je beter
‐als je levenslang onder controle moet blijven?
‐als je levenslang medicijnen moet blijven gebruiken?
samenvatting
ƒ Behandeling van patienten met (hersen)tumoren is een
multidisciplinaire aangelegenheid
ƒ In meeste gevallen levenslange controles nodig
ƒ Verder onderzoek naar beter behandeling van patienten met hersentumoren is hard nodig
ƒ Patienten organisaties spelen hierin in toenemende mate een
belangrijke rol
Download