Docenten afstudeerrichting Muziektherapie 2016-2017

advertisement
Docenten afstudeerrichting Muziektherapie 2016-2017
Prof. dr. Jos De Backer
Drs. Katrien Foubert
Luk Van Wuytswinkel
Nicola Cappellini
Rozemarijn Claes
Dr. Anke Coomans
coördinator muziektherapie, methodiek, supervisie,
muziektherapeutische speltechnieken, onderzoeksmethodologie,
literatuurstudie, masterproef
trajectbegeleiding, literatuurstudie, muziektherapeutische
speltechnieken, bachelorproef, klinische improvisatie, supervisie
trajectbegeleiding, melodische en harmonische structuren,
muziekanalyse, digitale notatie
Prof. dr. Marina Danckaerts
Prof. dr. Thomas De Baets
Prof. dr. Jeroen Decoster
Ria De Neve
Paul Dinneweth
initiatie gitaar
initiatie slagwerk
muziektherapeutische speltechnieken, methodiek, supervisie,
onderzoeksmethodologie, grondslagen muziektherapie
Kinder- en jeugdpsychiatrie (KULeuven)
onderzoek en muziek
psychopathologie/psychiatrie (KULeuven)
pianopracticum
pianoimprovisatie, basisvorming muziek
Prof. dr. Luc Goossens
Thomas Geudens
Dr. Barbara Haverhals
Peter Himpe
Dr. Yves Knockaert
Prof. Dr. Benedicte Lowyck
Prof. dr. Patrick Luyten
Prof. dr. Bea Maes
Sarah Peire
Dré Pallemaerts
Lieselotte Ronse
Guy Remmerie
Prof. dr. Peter Rober
Marijke Schotsmans
Reitze Smits
Martin Valcke
Aram Van Ballaert
Elke Van Buggenhout
Bart Van Caeneghem
Jan Van Camp
Prof. dr. Rudi Vermote
Kristien Van der Staey
Godfried Van de Vyvere
Emile Verstraeten
ontwikkelingspsychologie (KULeuven)
basisvorming
deontologie en gezondheidszorg, supervisie
samenspel
muziekgechiedenis
supervisie, masterproef
psychodynamische psychologie (KULeuven)
pedagogisch hulpverlening (KULeuven)
stemimprovisatie
basisvorming muziek
supervisie
improvisatie percussie, basisvorming muziek
relatie en gezinstherapie (KULeuven)
leergroep muziektherapie
pianoimprovisatie
pianoimprovisatie, compositie, samenspel en samenzang
gitaarimprovisatie
casestudy
basisvorming muziek
muziek en psyché, psychotherapie, supervisie, masterproef
psychodynamische psychotherapie (KULeuven)
muziek & handicap
stem
melodische improvisatie
Download