de Straatdokter

advertisement
de Straatdokter
Bed, brood en bad
de basis voor medische zorg aan dak- en thuislozen
april 2007
Dak- en thuislozen in Rotterdam
Circa 3000 dak- en thuislozen
..
..
..
.
Kwetsbaar ten aanzien van:
Gebruik van verslavende middelen
Gedrag / psyche
Inkomen en schulden
Werk en dagbesteding
Verzekering / status
Gezondheid
Wonen / onderdak
de Straatdokter, medische zorg voor dak- en thuislozen
april 2007
april 2007
Maatschappelijke Opvang in Rotterdam
..
..
..
.
..
..
.
Maatschappelijke Opvang
Stichting Ontmoeting
De Pauluskerk
Leger des Heils
Centrum voor Dienstverlening (CVD)
Dienstverlening
Bed, brood, bad
Maatschappelijk werk
Verpleegkundige zorg / verpleegbedden
Samenwerking
Verslavingszorg
GGZ / Riagg / Bemoeizorg
Woningcorporaties
Zorgverzekeraars / Sociale Verzekeringsbank
Gemeente (Sociale Dienst / Politie / GGD)
de Straatdokter, medische zorg voor dak- en thuislozen
april 2007
de Straatdokter, medische zorg voor dak- en thuislozen
april 2007
de Straatdokter in Rotterdam
..
..
..
..
.
..
de Straatdokter
10 locaties in de maatschappelijke opvang
10 spreekuren per week in de dag- en nachtopvang
7 artsen, 0,5 fte
15 verpleegkundigen, circa 7 fte
microHIS als elektronisch patienten dossier
microHIS toegankelijk op elke werkplek
1800 patiënten, 600 op jaarbasis
2000 consulten
70 % verzekerd, 15 % onverzekerd, 15 % onverzekerbaar
Financiering: zorgverzekering, stichting koppeling, gemeente
Coördinatie: GGD Rotterdam-Rijnmond
de Straatdokter, medische zorg voor dak- en thuislozen
april 2007
de Straatdokter, medische zorg voor dak- en thuislozen
april 2007
Historie
1984
Spreekuur in de dagopvang CVD, de Pauluskerk en Leger des Heils
1985
Effect massale uitleg over spuitomruil bij heroïnegebruikers:
..
.
Rotterdam, 13% seropositief
Amsterdam, 30% seropositief
Parijs, 65% seropositief
1987
Artikel in medisch contact: kleerluis in Burgerhotel de Zon
1988
Geweldsincident: spreekuur samen met GGD verpleegkundigen
1989
Belang van vitamine B1/B6 injecties; stoppen neuropathie;
Droog houden van de Rotterdamse metro
1989
GGD onderzoek gezondheidstoestand dak en thuislozen
de Straatdokter, medische zorg voor dak- en thuislozen
april 2007
de Straatdokter, medische zorg voor dak- en thuislozen
april 2007
Historie
1990
Gastcolleges medische faculteit, outreachend / inreachend
1991
Omslag middelenmisbruik: van heroïne naar cocaïne basen
1992
Start verpleegbedden CVD en Leger des Heils
1993
Inzet van thuiszorgverpleegkundigen bij spreekuur daklozen
1995
Gezondheidsraad: rapport over dak en thuislozen
1998
Illegalenfonds, vergoeding voor medische zorg in de 1ste lijn
1999
DHV achterstandsfonds: laptop met HIS voor daklozen in opvang
de Straatdokter, medische zorg voor dak- en thuislozen
april 2007
de Straatdokter, medische zorg voor dak- en thuislozen
april 2007
Historie
2001
Spreekuur gecombineerd met SPV / RIAGG
2002
Noodsignaal huisartsen naar Achmea / Gemeente Rotterdam
2003
Start de Straatdokter op 10 locaties
2004
Maaltijd op recept bij BMI <21 en infecties
2006
Toezegging minister na weigering van zorg aan illegalen in 2de lijn
2007
Jaar van verzekerbare onverzekerde
2007
Start tandheelkundige zorg
de Straatdokter, medische zorg voor dak- en thuislozen
april 2007
de Straatdokter, medische zorg voor dak- en thuislozen
april 2007
Verschuivingen
1984
VEEL HEROINE
=OPIAAT =DEMPEND
MEER GESPOTEN
OVERDOSERING
SPUITABCESSEN
ENDOCARDITIS
OBSTIPATIE
HEPATITIS B/C
AIDS
PNEUMONIE
METHADON als contactmiddel
2004
VEEL COCAINE
=OPPEPPEND
MEER GEROOKT
HARTSTILSTAND
AGITATIE/PSYCHOSEN
WITTE STOFAFWIJKINGEN
SLECHTE VOEDSELOPNAME
CACHEXIE
TBC
COKE LONGEN (COPD)
VOEDSEL als contactmiddel
de Straatdokter, medische zorg voor dak- en thuislozen
april 2007
de Straatdokter, medische zorg voor dak- en thuislozen
april 2007
Download