Brusselse jongeren: sociale ongelijkheid en culturele diversiteit

advertisement
Specialisten
 Brussels studies
 Trefwoorden
 Inhoud tekst
 Korte samenvatting

Andrea Rea
 Carla Nagels
 Jenneke Christiaens

Elektronisch wetenschappelijk tijdschrift
 Onderzoek over Brusselse
aangelegenheden
 Specifiek platform (voor onderzoekers)
waar ze hun resultaten kunnen
voorstellen
 Artikels die toegankelijk zijn voor nietgespecialiseerd publiek
 Handelen over belangrijke onderwerpen

Contradictorische eigenschappen:
tegenstrijdige eigenschapen
 Migratie: het verhuizen of zich
verplaatsen
 Globalisering: in het algemeen
beschouwen
 Etnische afkomst: van welk land je
afkomstig bent
 Segregatie: afzonderlijk

Distributie: verspreiding, verdeling
 Delinquentie: een strafbaar feit begaan
hebbend
 Indicatoren: verschijnsel dat op iets wijst,
factor die iets aangeeft
 Complementair: aanvullend
 Stratificatie: indeling


Vaststellingen
› Een jonge en een gediversifieerde bevolking
› Schoolopleiding van jongeren
› Sociaal-economische dualisering en stedelijke
segregatie
› Kansarme jeugd, gevaarlijke jeugd

Vragen-problemen
› Apartheid in het Brusselse scholenlandschap?
› Sociaal-economische dualisering en etnische
discriminatie
› Een benadering van kansarmoede en
ongelijkheid in het teken van veilig samenleven?

Mogelijke beleidsoplossingen
› Instrumenten voor de evaluatie van het
›
›
›
›

overheidsbeleid
Gelijke toegang tot de arbeidsmarkt
bewerkstelligen
De Brusselse jongeren niet langer als een
bedreiging voorstellen
De institutionele tegenstellingen overschrijden
De Brusselse jongeren politiek en symbolisch een
plaats geven in de stad
Referenties
Brusselse jongeren
 Sociale ongelijkheid en culturele
diversiteit
 Verjonging Brussel
 Internationalisering Brussel
 Brussel = criminaliteit??
 Sociaal-economische factoren = grote
rol!!

Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards