Data uit het intern geheugen opslaan als een tekst

advertisement
Data uit het intern geheugen opslaan als een tekst-bestand dat je in Excel kunt openen.
Open ‘CoolTerm’. Zorg ervoor dat het tekstvak leeg is d.m.v. “Clear Data” knop.
Open vervolgens ‘Connection’ / ‘Capture to Texfile’, en drukt op ‘Start’:
Er opent zich een scherm waar je het te genereren tekst-bestand benoemt. Zorg ervoor dat je dit
bestand in een directory zet die je later gemakkelijk terug kunt vinden:
Daarna ga je naar ‘Connection’ / ‘Send String’. Zorg dat de Dylos is aangesloten en aanstaat, bij
voorkeur in ‘Monitor Modus’, zodat er geen nieuwe data binnenkomt.
Type “D” en druk op de ENTER-knop, zodat de cursor een regel lager staat. Vervolgens druk je op
‘Send’ en de data zal verschijnen én wordt opgeslagen in het eerder gecreëerde tekst-bestand.
Ga vervolgens naar ‘Connection’ / ‘Capture to Textfile’ en druk op “Stop”. Op dat moment wordt het
tekst-bestand afgesloten.
Vervolgens kun je Excel openen en wijzig je de instellingen naar “Alle bestanden” i.p.v. “Alle Excel
bestanden”, zodat je het bestand kunt vinden en openen.
Vervolgens moet je bij Stap 2 een vinkje zetten bij ‘Komma’ en ‘Spatie’.
Als je na stap 3 op ‘Voltooien’ drukt dan krijg je het volgende overzicht: datum, tijd, kleine deeltjes,
grote deeltjes.
Download