oor het klimaat

advertisement
0
0
0
.
k
0
mv
1
maat
i
l
k
t
e
h
r
o
o
Registreer jouw kilometers op www.klimaatcoalitie.be
en Stunt mee op 3 december
Klimaatmanifestatie
Vertrek Noordstation Brussel 14u
Verantwoordelijke uitgever : Michel Genet, 159 Haachtsesteenweg, 1030 Brussel - Niet op de openbare weg gooien.
>
DU
RB
AN
SEL
S
U
BR
>
m
a
i
l
a
k
t
t
e
h
r
oo
De klimaatonder- handelingen zullen dit jaar
plaatsvinden in Durban (Zuid-Afrika).
0
0
0
.
k
0
mv
1
DU
RB
AN
SEL
S
U
BR
De Klimaatcoalitie eist alvast dat:
• België en Europa het goede voorbeeld geven in de
strijd tegen de klimaatverandering;
• de Europese doelstelling inzake CO2-reductie verder
gaat dan een daling van 20% tegen 2020;
• er een rechtvaardige transitie komt naar een koolstofarme, duurzame en groene economie met degelijke jobs en
sociale rechten;
• er omwille van de historische verantwoordelijkheid van industrielanden bij de opwarming van de aarde, een aanzienlijke
transfer van financiële en technische middelen naar ontwikkelingslanden wordt gerealiseerd;
• er een bindend en ambitieus akkoord komt om de uitstoot
van broeikasgassen terug te dringen.
Wil jij hier ook je stem laten horen?
• Stunt dan mee op 3 december. Dan overbruggen we
symbolisch de afstand van 10.000 km met een kleurrijke manifestatie door Brussel, op een klimaatbewuste
manier: te voet, met de fiets of per kar, bakfiets,
zeepkist of praalwagen.
• Registreer je nu al op
www.klimaatcoalitie.be
Registreer jouw kilometers op www.klimaatcoalitie.be
en Stunt mee op 3 december in Brussel
Download