Van glasvochtinjectie tot vitrectomie

advertisement
Van glasvochtinjectie tot vitrectomie
over de toename
en diversiteit van therapieën
Dr. Mirjam van Velthoven
Oogarts
1
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
2
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Glasvocht
• Grootste holte van het oog
• 4 – 6 ml
• Gelei-achtige substantie omgeven
door dun membraan
• Verouderingsproces:
• Vervloeiing / pockets
• Verdichtingen eiwitmatrix
3
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Floaters
•Vanaf 30e jaar, vaker bij bijziende mensen (min-bril)
•Achterste glasvochtloslating
• Meestal na 50e jaar ( 50% na 70e jaar)
• Na trauma of oogoperatie
• Bij inwendige oogontstekingen (uveitis)
•Acuut:
• toename troebelingen of flitsen
4
• 5-15% blijkt netvliesscheur te hebben
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Glasvochtinjectie
•
•
•
•
•
3,5 – 4 mm van limbus
Pars plana
30G naald
0.05 – 0.1 ml
Mogelijkheden
•
•
•
•
•
5
Antibiotica / -mycotica
Antivirale middelen
Steroiden
Anti-VEGF
Methotrexaat (lymfoom)
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Antimicrobiele middelen
• Bacteriele endophthalmitis
• Meestal postoperatief
• Schimmelinfectie (meestal Candida)
• Immuungecompromitteerde patienten met systemische infectie
• Acute retinale necrose
• Ernstige virale infectie van de retina
• Meestal veroorzaakt door herpes
of varicella virus
• Bij gezonde of
immuungecompromitteerde patienten
6
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Steroiden
• Indicaties:
• Macula oedeem bij diabetes, retinale veneuze occlusie,
postoperatief
• Reductie van inflammatie bij uveitis
• Triamcinolone (Kenacort) of Triesence (conserveervrij)
• Bijwerkingen:
• Troebelingen (kenacort = witte kristallen)
• Verhoogde oogdruk (symptoomloos; pijn, roodheid, wazig zien)
• (toename) Cataract
7
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Steroid implants
• Retisert
• Fluocinolone acetonide
• 30 maanden
• Bijwerkingen: glaucoom, cataract
• Ozurdex
• Dexamethason
• 6 maanden, biodegradable
• Bijwerking: Verhoogde oogdruk, cataract
• Iluvien
• Fluocinolone acetonide
• 3 jaar, non-degradable
8
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Anti-VEGF
Macugen
Lucentis
Avastin (off –label)
Eylea
9
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Maculadegeneratie
10
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Symptomen
Wazig zien – Beeldvervorming
Leesproblemen - Centraal Scotoom
• 15% mensen tussen 55 -65 jaar enige vorm van MD
• Vaker in caucasische mensen
• Familiaire belasting, roken, voeding
11
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Maculadegeneratie (MD)
Drusen
“Droog”
Geografische atrofie
“Droog”
Vocht, bloed, fibrose
“Nat”
Secundaire choroidale neovascularisatie bij
hoge myopie – chorioretinale littekens
12
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Overige Anti-VEGF indicaties
• Secundair choroidale neovascularisatie bij :
• angioid streaks, hoge myopie, chorioretinale littekens
• Retinal angiomatous proliferation (RAP)
• Diabetisch macula oedoem
• Diabetische retinopatie (proliferatief)
• Retinale veneuze occlusie (CRVO/BRVO)
• Neovascular glaucoma
• Retinopathy of prematurity ( ROP)
• Bestralings retinopatie
13
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Glasvochtinjecties en Werk
• Behandel frequentie
• 1x per 4 tot 8 weken
• Bijwerkingen
• Endopthtalmitis: 1/2000
• Verhoogde oogdruk
• Verhoogd risico cerebrovasculair accident, hypertensie
• Postoperatieve beperkingen
• In principe geen
• Advies: geen zwembad/sauna bezoek, geen make-up
14
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
15
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Vitrectomie
1972: Machemer, 1-port 17G vitrectoom
1975: O’Malley en Heintz, 3-port 20G pars plana vitrectomie (ppv)
2002: Fujii, sutureless, transconjunctivaal 25G systeem
2003: Eckhart, 23G systeem
Voordelen “small incision PPV”:
Toegenomen patient comfort, kortere operatieduur, verminderd corneaal
astigmatisme, minder conjunctiva verlittekening
16
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Netvliesloslating (RD)
• Prevalentie: 6% retinadefect
zonder ablatio
• Incidentie: 0.02% ablatio retinae
• Symptomen:
•
•
•
•
17
Flitsen
(Toename) vlekken, bijenzwerm
Visusdaling
Gezichtsvelddefect
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Behandeling RD
Externe benadering
•Jonge, fake patienten
•Siliconen bandje met plombe
•Fixatie onder oogspieren
Neveneffecten “cerclage”
•Veranderde refractie
•Diplopie
18
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Behandeling RD
Interne benadering
•Oudere (pseudofake) patienten
•Complexe pathologie
•3-port pars plana vitrectomie
• Infusie
• Lichtbron
• Vitrectoom
Neveneffecten PPV
•Cataract (> 90% binnen 2 jaar)
•Endophthalmitis, bloeding, (her) ablatio
•Hoge druk, hypotonie
•Fotofoxiciteit, opticopathie
19
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Diabetische retinopathie
Operatie indicaties:
•Recidiverende glasvochtbloedingen; noodzaak endolaser coagulatie
•Dense glasvochtbloeding
•Tractie ablatio
•Persisterend diabetisch macula-oedeem (+/- epiretinaal membraan)
20
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Maculagat
Normale retina/fovea
Internal limiting membrane peeling
•Aankleuring met indocyanine groen
•Andere kleuringsopties:
• Membrane blue (ook subretinaal)
• Triesence/Kenacort (ook glasvocht)
21
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Maculapucker (epiretinaal membraan)
22
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Postoperatief
• Lucht / Gas
• Lucht: < 2 weken verdwenen
• Gas: 2-8 weken (afhankelijk van samenstelling)
• Belangrijk: NIET VLIEGEN, duiken
• Siliconenolie
• 2e operatie ter verwijdering na 3 maand (of langer)
• Houdingsadvies
• Maculagat, netvliesloslating
23
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Houdingsadviezen
Zijligging
Halfzittend (onder)
Treuren
24
Rugligging (top)
Halfzittend (onder)
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Vitrectomie en Werk
• Beperkingen:
• A.g.v. houdingsadvies 1e week
• Wel licht tillen/bukken, geen zware fysieke activiteit, geen
zwembad/sauna
• Met lucht/gas
• Zeer slecht zicht totdat bel < 50%
• Niet vliegen
• Computerwerk, TV kijken en lezen is geen probleem
25
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
26
Oog en Werk 2013 - van Velthoven
Download