TT_1VG_H3_Actuele leestaak_antwoorden

advertisement
Actuele Leestaak bij Talent hoofdstuk 3 - 1 vwo | gymnasium
november 2014
Opdracht 1
a
Eigen antwoord
b
Mogelijke antwoorden: Familieleden ontkennen de ziekte vanwege de sociale
gevolgen die uitsluiting (quarantaine) met zich mee brengt. De bevolking
vertrouwt haar regering en het westen niet. Er bestaat geen werkend medicijn.
c
Voor hun eigen veiligheid. Het virus wordt verspreid door direct contact met
besmette lichaamsvloeistoffen. De hulpverleners moeten dus elk stukje
lichaam bedekken met beschermende kleding voor ze de zieken verzorgen.
Opdracht 2
a
Verpleegkundigen en artsen voor werk in ebolaklinieken gezocht.
b
Alinea 1 en 2
c
Alinea 9
d
De website van Artsen zonder Grenzen. Artsen zonder Grenzen is een
onafhankelijke, medische noodhulporganisatie die mensen wereldwijd helpt,
ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging.
e
De titel (Gezocht), de inleiding (Wij zijn met spoed op zoek), deeltitels (Wie
zoeken wij? Reageren).
Opdracht 3
a
Alinea 2
b
Omdat we een tekort hebben aan artsen en verpleegkundigen. / Omdat we te
weinig hulpverleners hebben.
c
In de deeltitel erboven. Wij zoeken verpleegkundigen en artsen (die
gespecialiseerd zijn in infectieziekten of tropische geneeskunde, of sterke
klinische ervaring hebben in het werken met zeer besmettelijke ziekten en
patiënten in strikte isolatie.)
d
Verpleegkundige of arts ebolakliniek
Opdracht 4
a
Als verpleegkundige of arts werk je in een van onze ebolaklinieken in WestAfrika. Je voert klinisch werk uit op isolatieafdelingen in de ebolakliniek. Naast
je medische werk vervul je ook andere taken. Je doet dus uiteenlopend werk:
van directe patiëntenzorg, training, supervisie, tot verzameling en analyse van
medische gegevens.
b
Alinea 6
c
Alinea 7
d
Wij hanteren derhalve zeer strikte criteria voor de artsen en verpleegkundigen
die wij uitzenden naar door ebola getroffen landen. De deeltitel boven de
alinea.
Opdracht 5
a
Artsen zonder Grenzen zoekt verpleegkundigen en artsen voor ebolaklinieken
in West-Afrika en nodigt geïnteresseerden die voldoen aan het profiel uit te
reageren op deze vacature.
b
1
Hoofdzaak: kernzin.
2
Bijzaak: minder belangrijke informatie.
3
Hoofdzaak: kernzin.
Talent – Actuele Leestaak bij 1VG H3 – Ebolahulp gezocht - antwoordmodel
c
d
4
Bijzaak: uitwerking van de kernzin.
Aan de deeltitel: Uitzondering.
Wij zijn met spoed op zoek naar artsen en verpleegkundigen die in onze
ebolaklinieken in West-Afrika willen werken, omdat we te weinig hulpverleners
hebben. Wij zoeken verpleegkundigen en artsen die gespecialiseerd zijn in
infectieziekten of tropische geneeskunde, of sterke klinische ervaring hebben
in het werken met zeer besmettelijke ziekten en patiënten in strikte isolatie. Wij
hanteren zeer strikte criteria voor de artsen en verpleegkundigen die wij
uitzenden naar door ebola getroffen landen. Als verpleegkundige of arts werk
je in een van onze ebolaklinieken in West-Afrika. Je voert klinisch werk uit op
isolatieafdelingen in de ebolakliniek. Naast je medische werk vervul je ook
andere taken. Je doet dus uiteenlopend werk: van directe patiëntenzorg,
training, supervisie, tot verzameling en analyse van medische gegevens.
Voldoe je aan de criteria in het profiel en ben je geïnteresseerd? Stuur een email in het Engels met motivatie, beschikbaarheid en curriculum vitae (ook in
het Engels).
Opdracht 6
a
1
Wij hebben onze hulp keer op keer uitgebreid en zijn onze hulp in
verschillende landen in West-Afrika snel aan het opschalen.
2
patiënten
3
gezondheidsmedewerkers uit het projectland
4
directe patiëntenzorg, training, supervisie, tot verzameling en analyse
van medische gegevens
5
De situatie in de door ebola getroffen landen.
b
Artsen zonder Grenzen. Wie zijn met spoed op zoek naar artsen en
verpleegkundigen?
c
De arts of verpleegkundige die deze vacature leest en geïnteresseerd is. / De
lezer die zich aangesproken voelt.
Opdracht 7
a
1
van hogere/grotere schaal maken; vergroten
2
hulp van een psycholoog, een deskundige die zich bezighoudt met
gevoel en gedrag
3
wat te maken heeft met de kliniek, het ziekenhuis
4
het flexibel zijn; buigzaam zijn; soepel zijn
b
1
daarom
2
overzicht en coördinatie van werkzaamheden
c
1
aandachtspunt; waar de nadruk op gelegd wordt
2
gewone, gebruikelijke; niet specifiek, niet afwijkend
d
Nee. Voorschriften, handelwijzen, regels: afspraken die vastgelegd zijn en
waar je je aan moet houden.
e
Nee
Opdracht 8
a
Eigen antwoord
b
Eigen antwoord
c
Eigen antwoord
d
Eigen antwoord; dat een tekst vol moeilijke woorden die je niet kent eigenlijk
best eenvoudig kan zijn, als je de tekst- en alineaopbouw in de gaten hebt.
[
Extra opdracht
Talent – Actuele Leestaak bij 1VG H3 – Ebolahulp gezocht - antwoordmodel
a
b
c
d
e
Ziekenzorg: te eten en drinken geven, verschonen (spuug, zweet, ontlasting),
controleren temperatuur en bloed prikken. Volledig ingepakt in tropische
temperaturen werken. Mensen zien sterven. Angst de ziekte zelf op te lopen.
Geen salaris, slechts een onkostenvergoeding.
Eigen antwoord; roeping, mensen helpen, van werkelijk nut zijn.
Je ontvangt van ons uitgebreide informatie en training ter voorbereiding en
continue medische en psychologische begeleiding voor, tijdens en na de
uitzending. (r. 11)
Er is specifieke hulp nodig en niet zomaar een paar extra handen.
Ongekwalificeerd of onervaren personeel zou meer last dan hulp geven omdat
het risico op besmetting juist bij directe ziekenzorg enorm hoog is.
Specialisatie of ervaring. Specialisatie in infectieziekten of tropengeneeskunde
of ervaring in het werken met zeer besmettelijke ziekten en patiënten in strikte
isolatie.
]
Talent – Actuele Leestaak bij 1VG H3 – Ebolahulp gezocht - antwoordmodel
Download