De Westhoek - ERSV West

advertisement
RESOC Westhoek
• Regionaal Socio-economisch Overleg Comité
– sociale partners (werkgevers & werknemers) &
streekpolitici
– Projecten: Economische speerpunten, LDE,
werkindewesthoek.be
• De Westhoek =
de West-Vlaamse arrondissementen
Veurne, Diksmuide,
Poperinge, Ieper
Vraag 1
Waar grenst de Westhoek?
a. afbeelding a
b. afbeelding b
c. afbeelding c
C
A
B
Vraag 2
Hoeveel hogescholen telt de
Westhoek?
a. één
b. twee
c. geen
Vraag 3
Welke zijn de belangrijkste
economische sectoren in de
Westhoek?
a. landbouw en toerisme
b. toerisme en quartaire sector
c. quartaire sector en landbouw
Vraag 4
Hoeveel % bedraagt de
werkloosheidsgraad in de
Westhoek?
a. 4,79%
b. 6,41%
c. 8,33%
Vraag 5
Welke stad kent de goedkoopste
gemiddelde grondprijs?
a. Roeselare
b. Ieper
c. Gent
Vraag 6
Welke regio kent
de meeste fileproblemen?
a. regio Leuven
b. regio Westhoek
c. regio Antwerpen
Vraag 7
Welk festival vindt niet plaats in de
Westhoek?
a. Summerset Festival
b. Dranouter aan Zee
c. Leffinge Leuren
Vraag 8
Welke sollicitatietip volg je beter niet?
a. Verzin geen diploma's
b. Vertel alles in je CV
c. Zet je talenten goed in de verf
Vraag 9
In welke branche zijn er in de
Westhoek de meeste jobs?
a. Ingenieurs en techniek
b. ICT en internet
c. Financiën, verzekeringen en recht
Vraag 10
Hoeveel vacatures zijn er momenteel
voor hogeropgeleiden in de
Westhoek?
a. 393
b. 626
c. 858
DE AFREKENING !!!
N’en echten Westoeker!
Da valt nog mee...
Da meen dje nie?!
Vraag 1
Waar grenst de Westhoek?
Vraag 2
Hoeveel hogescholen telt de
Westhoek?
a. één
b. twee
c. geen
Vraag 2
• Jammer genoeg zijn er geen hogescholen
in de Westhoek.
• West-Vlaamse hoge scholen:
• KHBO: Brugge, Oostende
• Katho: Brugge, Kortrijk
• Howest: Brugge, Kortrijk
Vraag 3
Welke zijn de belangrijkste
economische sectoren in de
Westhoek?
a. landbouw en toerisme
b. toerisme en quartaire sector
c. quartaire sector en landbouw
Vraag 3
Welke zijn de belangrijkste
economische sectoren in de
Westhoek?
1) Quartaire sector
2) Land- en tuinbouw
3) Bouwsector
4) Metaalsector
5) Voedingssector
6) Toerisme
23.589
7.600
4.579
4.545
4.000
1.122
wn’s
Vraag 4
Hoeveel bedraagt de
werkloosheidsgraad in de
Westhoek?
a. 4,79%
b. 6,41%
c. 8,33%
Werkloosheidsgraden
12
10
8
6
4
2
0
Vraag 5
Welke stad kent de goedkoopste
gemiddelde grond- en
woningprijzen?
a. Roeselare
b. Ieper
c. Gent
Vraag 6
Welke regio heeft het meeste
fileproblemen?
a. regio Leuven
b. regio Westhoek
c. regio Antwerpen
http://www.touringmobilis.be/nl/trafficinfo.html
Vraag 7
Welk festival vindt niet plaats in de
Westhoek?
a. Summerset Festival
b. Dranouter aan Zee
c. LeffingeLeuren
Vraag 8
Welke sollicitatietip volg je beter niet?
a. Verzin geen diploma's
b. Vertel alles in je CV
c. Zet je talenten goed in de verf
Vraag 9
In welke branche zijn er in de
Westhoek de meeste jobs?
a. ICT en Internet
b. Ingenieurs en techniek
c. Financiën, verzekeringen en recht
Vraag 10
Hoeveel vacatures zijn er momenteel
voor hogeropgeleiden in de
Westhoek?
a. 393
b. 626
c. 858
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Download