project - Arbeidsveiligheid.net

advertisement
ATEX ontstekingsanalyse volgens NEN-EN 13463
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.10
5.3.11
Opmerkingen:
Categorie na maatregel
N.v.t.
Documenten
Abnormale storingen
Omschrijving
Ontstekingsbron
na maatregelen
Verwachte storingen
Opmerkingen
Genomen maatregelen
Normaal bedrijf
Oorzaak
N.v.t.
Potentiële ontstekingsbron
Hete oppervlakken
- lagers
- as doorvoeringen
- pakkingbussen
- ruimtes, bewegende delen, indringen vreemde delen
- wrijvingskoppelingen
- remmen
- chemische reacties: -middelen / medium & apparatuur
Vlammen en hete gassen
- vlammen in apparaten
- hete gassen als zijnde reactieproducten
- doorslaan van gassen en vlammen
- lasspetters of vonken bij slijpen
Mechanisch opgewekte vonken
- wrijving, schuren, slijpen, aanlopen, etc.
- stoten bijv. bij roest en lichtmetalen
- vrijkomende oxiderende stoffen
- ontstaan van gloeinesten door vonken
- wegvliegende delen
Elektrische apparaten
- vonken: openen & sluiten, losse verbinding, zwerfstroom
- hete oppervlakken
Elektrische zwerfstromen en kathod. bescherming
- retourstromen naar stroomopwekkinginstallatie
- kortsluiting, aardsluiting
- magnetische inductie
- blikseminslag
- kathodische bescherming: injectiestroom, opoffer elektr.
Statische elektriciteit
- vonk ontlading
- borstel ontlading
- glijborstel ontlading
- corona ontlading
- stortkegel ontlading
Blikseminslag
Hoogfrequentie EM golven
- radiogolven
- HF generatoren
EM golven
- zonlicht
- krachtige lichtbronnen
- lasers
- lampen
- elektrische bogen
Ioniserende straling
- röntgen straling
- radio actieve straling
Abnormale storingen
Optreden ontstekingsbron zonder
maatregelen
Verwachte storingen
EN 1127-1
Uitwendig
Ref.
Inwendig
Onderdeel
Vereiste categorie
Nr.
Zone
Locatie
Datum:
Referentie norm
Ingevuld door
Normaal bedrijf
Project
Beperkingen / actie
ATEX ontstekingsanalyse volgens NEN-EN 13463
5.3.12
5.3.13
5.3.14
Besproken met:
Resultaat:
goed
voldoende
matig
slecht
Opmerkingen:
Vervolgacties nodig:
Ja
Nee
Omschrijving:
Paraaf:
Categorie na maatregel
N.v.t.
Abnormale storingen
Documenten
Verwachte storingen
Omschrijving
Ontstekingsbron
na maatregelen
Normaal bedrijf
Opmerkingen
Genomen maatregelen
Referentie norm
N.v.t.
Oorzaak
Abnormale storingen
Potentiële ontstekingsbron
Ultrasone golven
Adiabatische compressie en schokgolven
- compressoren en luchtleidingen
- smeernevels in perslucht
- schokgolven door plotselinge drukverschillen
- oxiderende gassen (O2) i.c.m. schokgolven en mat.
Exothermische reacties, incl. zelfontsteking van stof
- chemische reacties
- broei
- ontledingsreacties
- katalysatoren
- chemicaliën
Verwachte storingen
Optreden ontstekingsbron zonder
maatregelen
Normaal bedrijf
EN 1127-1
Uitwendig
Ref.
Inwendig
Onderdeel
Vereiste categorie
Nr.
Zone
Locatie
Beperkingen / actie
Download