1_04_001 Magnetisch veld om stroomvoerende geleider en

advertisement
1_04_001
Magnetisch veld om stroomvoerende geleider en van een spoel.
Magnetisch veld om een geleider.
Magnetische inductie.
Je kan dat makkelijk "zien" met je hand.
Met een magneet is de inductie
tegengesteld aan de magneet richting.
Wet van Lenz !!!
001
Door de wikkeling van een luchtspoel loopt
een gelijkstroom.
Hierdoor ontstaat een magnetisch veld:
Magnetisch veld om spoel.
a alleen buiten de spoel
b zowel binnen als buiten de spoel
c alleen als in de spoel een ijzerkern is
aangebracht
d alleen binnen de spoel
002
De werking van een geaarde aluminium
afschermbus om een HF-spoel berust op:
a inductie van een stroom in de bus die
een tegengesteld magnetisch veld
opwekt
b magnetische omleiding van aluminium
c naar aarde afvoeren van magnetische
veldlijnen
d diamegnetische eigenschappen van
aluminium
20160122
Download