Oplossing

advertisement
3
Bij de verbranding van 1,00 mol sucrose C12H22O11 komt 5,65.10 kJ warmte vrij. Een calorimeter
met een warmtecapaciteit van 1,23 kJ/°C bevat 0,600 kg water met een specifieke warmte van 4,184
J/g.°C. Hoeveel gram sucrose moet daarin verbrand worden om de temperatuur van de calorimeter
en zijn inhoud te laten stijgen van 23,00°C tot 27,00°C?
Oplossing
Als sucrose verbrand wordt in een calorimeter komt er warmte vrij. Daardoor zal de temperatuut van
de calorimeter en van het water stijgen.
Om de temperatuur van het water (0,600 kg) te doen stijgen van 23,00°C tot 27,00°C, een stijging
van 4,00°C dus, is volgende warmtehoeveelheid noodzakelijk:
J
q water  600 g . 4,184
. 4,00 °C  10 040 J
g.°C
Om de temperatuur van de calorimeter zelf te doen stijgen van 23,00°C tot 27,00°C is volgende
warmtehoeveelheid nodig:
J
q cal  1230
. 4,00 °C  4 920 J
°C
In het totaal is dus 14 960 J nodig.
Bij de verbranding van 1,00 mol of 342,0 g sucrose komt er 5650 kJ vrij.
342,0 g
Om 11 610 J vrij te krijgen moeten we dus
. 14 960 J = 0, 906 g sucrose verbranden.
5 650 000 J
Download