PowerPoint-presentatie

advertisement
Marktonderzoek
Gemiddelden
► Wat heb ik de vorige les geleerd?
► Wat ga ik nu leren?
►
►
►
►
►
Ongewogen gemiddelde
Gewogen gemiddelde
Rekenkundig gemiddelde
Mediaan
Modus
1
Inhoud
Marktonderzoek
Tabellen
Grafieken
Gemiddelden
Indexcijfers en omzetprognose
Commerciële kengetallen en KPI’s berekenen
Situatieanalyse
2
Gemiddelden
► Gemiddelden
►
►
►
►
ongewogen rekenkundig gemiddelde
gewogen rekenkundig gemiddelde
rekenkundige gemiddelde bij een frequentieverdeling
mediaan en modus
3
Gemiddelden
► Ongewogen gemiddelde
4
Gemiddelden
► Gewogen gemiddelde
5
Gemiddelden
► Rekenkundig gemiddelde bij een
frequentie-verdeling
Voorbeeld: Wat is de gemiddelde
leeftijd op basis van deze tabel?
Leeftijd
Aantal
20 < 30
5
30 < 40
7
► 5 × 24,5 + 7 × 35,5 = 371
► 371 : 12 ≈ 31
6
Gemiddelden
► Modus
Meest voorkomende getal in een reeks waarnemingen
► 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6
► Mediaan
Middelste waarde van een reeks waargenomen getallen
► 1, 6, 8, 10, 23, 51, 53
7
Download