volgende document

advertisement
Bij Jannell in de kas zijn vele sensoren geplaatst. Via de website van
proces in de kas te volgen.
zijn we in staat het
De volgende gegevens heb je hiervoor nodig:
Website: http://www.websensys.eu/beta/page.dashboard.php
Inloggen met: jannelldemo
Wachtwoord: jannelldemo
Wanneer je dit gedaan hebt zie je verschillende sensoren:
Je ziet hier de verschillende sensoren die de temperatuur per sector registreren. De ingestelde
temperatuur blauw en rood, met de minimum- en de maximumtemperatuur. In het groen zie je de
gemeten temperatuur.
Boven in de balk zie je meer knoppen.
Wanneer je deze knoppen aanklikt kan je o.a. grafieken, sensoren, geschiedenis enz. zien.
Je kan ook Life meekijken en zien hoe de RV en de temperatuur is.
Ook in welke sector de sensoren zijn.
Wanneer je terplekke aanwezig zou zijn en ook het gewas zou kunnen bekijken, kan je ook zien hoe
het gewas reageert op de temperatuur.
Wanneer je de knop sensoren gebruikt, kan je een diashow starten.
Hierin kan je de RV en de temperatuur per sensor bekijken.
Wanneer je andere gegevens hebt, b.v. hoe ziet het gewas eruit, (kleur stevigheid enz.) dan kan je
hieruit conclusies trekken.
Proefjes als temperatuur verhogen, verlagen bij meer of minder licht.
Het geven van meer of minder water, de CE meting en de voeding.
Je kan dan beoordelen hoe het gewas beter of minder goed presteert bij welke temperatuur RV enz.
Ook aantastingen in het gewas wanneer je die hebt gesignaleerd kan je relateren aan het kasklimaat,
voeding enz.
Hierdoor ben je instaat om met zo weinig mogelijk warmte/ vocht/licht en voeding een zo optimaal
mogelijk gewas te krijgen.
In de zomer heb je vaak teveel licht, wanneer dit een probleem is weet je ook wanneer je moet
schermen of niet.
VPD + VD:
Wederom weer enkele dagen met zeer lage verdamping (21, 25 en 27 nov.)
RV (relatieve luchtvochtigheid):
RV is over de meetdata gemiddeld 82%.
Temperatuur:
Gemiddelde plant en ruimte temperatuur over de meetdata is 17,1 respectievelijk 17,2 graad Celsius.
PAR licht + lichtsom etmaal:
Lichtsom etmaal is gemiddeld 6,8 mol.
CO2:
CO2 zit overdag rond de 1200 ppm.
Rendement fotosynthese:
Na bladwissel zit rendement in de nacht weer op de 0,8. Daarna langzaam verval naar 0,75.
Lichtverdeling:
Geavanceerde assimilatie en Par blad:
Na einde van de week gaat de assimilatie onder de licht lijn lopen (wordt veroorzaakt door afname
rendement fotosynthese).
Daglengte:
Daglengte is gemiddeld 15,5 uur.
Geavanceerde assimilatie versus Maximale assimilatie:
De geavanceerde assimilatie is 95% van de maximale assimilatie.
Bij licht komt nog meer kijken, o.a. de kleur van het licht en de lichtbron. Kortom, de basis is van
belang en de fotosynthese moet je goed beheersen!
Download