Sjabloon formulier RfC

advertisement
Formulier wijzigingsverzoek
RfC#
EI-standaarden en codetabellen
<jrvolgnr>
Invulling door aanvrager
Maximaal één wijzigingsverzoek per formulier
Gegevens aanvrager
Naam organisatie aanvraag ●
Naam aanvrager ●
Code UZOVI, AGB of informatiesysteem
Telefoonnummer aanvrager ●
E-mailadres aanvrager ●
Aanvraaggegevens
Datum indiening aanvraag ●
Onderwerp van wijziging

dd-mm-eejj
●
Code + versie EI-standaard / codetabel ●
Kenmerk document ●
Huidige situatie ●
Beschrijving van de gewenste situatie ●
Doel / reden van de wijziging ●
Negatieve effecten bij uitblijven wijziging
Voorstel uiterste realisatiedatum
Opmerkingen / toelichting
Invulling door (wijzigingenbeheerder) Vektis [deels voor interne doeleinden, deels t.b.v. de AcW]
Referentie aanvraag
Beoordeling door ●
Wijziging concreet ●
Prioriteit (MoSCoW) ●
M
Technische impact ●
aanvaardbaar
aanzienlijk
groot
aanvaardbaar
aanzienlijk
groot
aanvaardbaar
aanzienlijk
groot
ja
neutraal
S
C
W
Toelichting
Functionele impact ●
(nog) niet te beoordelen
Toelichting
Risico’s
Toelichting
Benodigde investeringen
Kosten
Opmerkingen
Aanbevolen ●
nee
datum ●
Zie bijlage
Aanvullend advies
Model RfC-form v0.7 / 29-06-2010
Vektis – Afdeling Standaardisatie
1/2
Formulier wijzigingsverzoek
RfC#
EI-standaarden en codetabellen
<jrvolgnr>
Afhandeling door Adviescommissie Wijzigingen EI
Functionele impact
aanvaardbaar
aanzienlijk
groot
Toelichting
Externe raadpleging
Retour naar aanvrager
datum
Planning besluitvorming
datum
Goedgekeurd
ja
nee
datum
Concrete wijzigingsactie
Planning uitvoering
Opmerkingen
●
Verplicht veld
BIJLAGE (optioneel)
Model RfC-form v0.7 / 29-06-2010
Vektis – Afdeling Standaardisatie
2/2
Download