De leylijnen die verbonden zijn met Chartres.

advertisement
De leylijnen die verbonden zijn met Chartres.
Atlantislijn : Santiago de Compostella iets boven Noordpunt Portugal -Chartres Paris - Aken- Externsteine
Keltenlijn of druidenlijn : Concarneau -Quimperlé -Rennes –Chartres -Karlsruhe
- Walhalla (Regenstauf)
Arthurlijn: Belfast - Winchester -Le Havre - Chartres -Orleans -Toulon – Cagliari
Atlantislijn : Santiago de Compostella iets boven Noordpunt Portugal -Chartres Paris - Aken- Externsteine
Santiago de Compostella
De geschiedenis van de pelgrimage naar Compostella (de
begraafplaats van Sint Jacob) gaat heel ver terug. De
symbolen van de camino, de sint jacobsschelp en het
zwaardkruis, de lagartho, duiden op niet christelijke
vruchtbaarheidsriten. Al voor onze christelijke jaartelling
marcheeren Romeinse legioenen naar de Fi(ni)sterre, het
eind van de wereld aan de kust van de dood om daar de zon
in de onderwereld te zien wegzakken.
Chartres
De kathedraal (zie uitleg)
De rivier de Eure ontspringt in Laag-Normandië en mondt uit in de Seine in Haute-Normandie. De rivier is 225 km lang,
bijrivieren zijn de Avre en de Iton.
Parijs
Lutetia werd gesticht bij de samenvloeiing van de Seine en
de veel kleinere Bièvre, op het eiland midden in de Seine en
de linkeroever daarvan. Dat komt overeen met het
huidige Île de la Cité en het Quartier Latin in het centrum van
het huidige Parijs. De stad was een
versterkte Keltische nederzetting en fungeerde als
middelpunt en hoofdstad van de Parisii, een Keltische stam
die zich in de 3e eeuw v.Chr. in het gebied vestigde. Men
denkt dat de naam Lutetia is afgeleid van het IndoEuropese woord voor "modder", waarmee men misschien
naar de moerassige omgeving van Lutetia verwees.
Aken
Het bouwwerk is voortgekomen uit de hofkerk van Karel de
Grote, die deel uitmaakte van de oorspronkelijke Akener
koningspalts. Het centrale achthoekige gedeelte, dat thans
als het schip van de kerk fungeert, werd
tussen 796 en 804 gebouwd naar Byzantijnse voorbeelden.
De bouw werd voltooid door de bouwmeester Odo van Metz.
De kerk werd ingewijd in 804 tijdens Driekoningen.
De bronnen
De Romeinen noemden de hete, zwavelhoudende minerale
bronnen in deze omgeving Aquis-Granum, naar de Keltische
god van de genezing Grannus. Sinds de Romeinse tijd zijn
deze hete bronnen gekanaliseerd en veranderd in
geneeskrachtige baden, die nog steeds in gebruik zijn. Âh, is
een Oud-Germaans woord, verwant aan het Latijnse aqua,
ook terug te vinden in riviernamen, en betekent water.
Carolusthermen met Mineraalwater uit de 47 °C warme
Rosenbronnen
Externsteine
De Externsteine zijn een formatie van zandstenen in
het Teutoburgerwoud in Duitsland. De formatie bestaat uit
enkele lange stenen, die abrupt uit het heuvelachtige
landschap oprijzen. De stenen zijn ontstaan in het Krijt,
ongeveer 120 miljoen jaar geleden. Men stelt dat de
Externsteine in de Steentijd de functie van cultusplaats
hadden. Er zijn afslagen en stenen punten uit circa 10.000
v.Chr. gevonden in de omgeving van de rotsen. Deze
vondsten bewijzen wel dat er in die periode mensen bij de
Externsteine hebben geleefd, maar zijn er geen bewijs voor
dat de rotsen een cultusplaats in de steentijd geweest
zouden zijn. De functie van de rotsen in de steentijd blijft
dus zeer raadselachtig.
In de 12de eeuw werd volgens een inschrift een grot in de
westelijke rots als kerk ingewijd door de bisschop
van Paderborn, links naast de ingang van die grot is een
reliëf van de kruisafname van Jezus, dit is het oudst
bewaarde stenen beeld van Duitsland.
Keltenlijn of druidenlijn : Concarneau -Quimperlé -Rennes –Chartres -Karlsruhe
- Walhalla (Regenstauf)
Armorica
500 jaar v.Chr. brachten de Kelten hun beschaving naar het schiereiland. Ze drukten een blijvende stempel op dit grondgebied
dat zij Armorica noemden, het land van de zee. De Namneten vestigden zich in het Noorden van Nantes, de Veneten in de
Morbihan, de Osismen op het puntje van de Finistère, de Coriosoliten aan de Côtes-d’Armor en de Riedonen in het
noordoosten. In de dorpen en versterkte plaatsen ontwikkelden ze werkplaatsen waar ze op schitterende wijze metaal
bewerkten. Zij hebben ons een schat aan munten nagelaten, met name te zien in het Musée de Bretagne in Rennes.
De gemeenschap steunde op aristocratische krijgers en op een kaste van goddelijke priesters, de druïden. De godsdienst was
gebaseerd op de kracht van de natuur, die in deze streek bijzonder intens werd beleefd. Zie ook bijkomende documentatie
over le tribu de Dana.
Concarneau
Concarneau : de ommuurde stad (la ville close)
Quimperlé
meest Bretoense stad van Bretagne genoemd. Samenvloeiïng van drie rivieren : de Odet, de Ster en de Jet.
De bouw van de kathedraal St Corentin heeft drie
eeuwen geduurd. (13de- 15de eeuw) Het resultaat van
al die inspanningen is een van de meest geslaagde
pronkstukken van gotische kunst.
Rennes
Voordat Rennes vernoemd werd naar de Keltische stam waar het de hoofdstad van was , namelijk van de Senones, een groots
en machtig volk, dat eertijds de Parisii, de ketische stam van Parijs overschaduwde.,heette de stad Condate. Dit is één van de
bekendere Keltische termen die veel sporen hebben achtergelaten in de Franse toponymie. De term condate geeft de plek aan
waar twee rivieren samenvloeien; in het geval van Rennes is dat de samenloop van de Vilaine et de Ille, waar het latere
departement Ille-et-Vilaine naar genoemd is. De kathedraal St. Pierre is helaas verschillende keren platgebrand en de laatste
versie dateert van de 19de eeuw. De eerste sporen van een kerk op deze plaats dateren van de 6de eeuw n. Christus.
Chartres
De kathedraal (zie uitleg)
De rivier de Eure ontspringt in Laag-Normandië en mondt uit in de Seine in Haute-Normandie. De rivier is 225 km lang,
bijrivieren zijn de Avre en de Iton.
Karlsruhe en omgeving.
Pas in 1715 stichtte markgraaf Karl Wilhelm van BadenDurlach de stad die hij vervolgens zijn naam gaf. Het aparte
van zo’n relatief jonge stad is dat de plattegrond geheel
gepland is. De binnenstad is ontworpen als een cirkel met
een radiaal van 800 m. Markgraaf Karl nam voor zijn
eigen residentie het zuidelijke gedeelte van de cirkel in
beslag. Achter het kasteel ligt de Botanische Tuin
De Marktplatz pyramide in Karlsruhe, werd omstreeks 1800
ontworpen op het centrale plein in de binnenstad. Ze vormt
het hoogtepunt van een tot in de kleinste détails gepland
architectonisch ensemble. De spits toelopende, kantige en
onwrikb are piramide van rode zandsteen is wellicht één van
de meest ongebruikelijke grafstenen van de geschiedenis.
Sinds 1807 rust heir de stichter van de stad, marktgraaf Karl
Wilhelm.
De kathedraal van Speyer
tegen Kalsruhe, verbonden met de stad maar ook met Mannheim en Nurnberg.
De romaanse kerk van Speyer is de grootste in Europa. Gebouwd op een heuvel van de Rijn, geven zijn monumentale wanden
van rode zandsteen een indrukwekkend uitzicht. De kathedraal was compleet in 1061. Ze is gealigneerd met de Kalmit berg,
en ligt op een leylijn van Oost naar West. Ze is bovendien gealigneerd met het centrum van Kalsruhe (dat in cirkels is
opbebouwd, om de rol van de absolute monarch te ondersteunen) Door de piramide en de alignatie werd het oude paleis van
Mannheim, verbonden met het nieuwe van Kalsruhe met de kathedraal in het midden. Op de plaats van de kathedraal stond
vermoedelijk vroeger een grote dolmen of menhir.
Walhalla (Donaustauf) Regensburg
Het Walhalla is een neoclassicistische eretempel op een hoog terras bij Donaustauf nabij de Beierse stad Regensburg.
Deze Tempel Deutscher Ehren werd tussen 1830 en 1841 gebouwd in opdracht van koning Ludwig I van Beieren en is voorzien
van bustes en plaquettesvan belangrijke staatslieden, militairen, wetenschappers en kunstenaars uit de "Duitstalige wereld",
waaronder traditioneel ook Nederland en Vlaanderen worden gerekend. Het door Leo von Klenze ontworpen gebouw is
genoemd naar het Walhalla uit de Germaanse mythologie. De Beierse koning Ludwig II, vooral bekend van sprookjeskasteel
Neuschwanstein, liet het Walhalla bouwen aan de Donau, geïnspireerd op het Griekse Parthenon.
Het is toegankelijk via een
reusachtige (en steile) trappenpartij. De vloeren en muren van het Walhalla zijn van marmer, op de plafonds prijken figuren uit
de Germaanse mythologie. Ludwig wilde er een tempel des vaderlands van maken: een soort ‘hall of fame’. Overal staan bustes
van belangrijke personen uit de Duitse geschiedenis zoals de eerste Duitse koning Heinrich I.
Het gebouw is eigendom van de Vrijstaat Beieren, die ook beslist over nieuwe toevoegingen aan de beeldengalerij. Anno 2008
staan er 128 bustes en 65 plaquettes:.
De Nederlanders ,Vlamingen en Walen in het Walhalla zijn Willem van Oranje, Prins Maurits, stadhouder Willem III, de
humanist Erasmus, de rechtsgeleerde Hugo de Groot, de natuurwetenschapper Herman Boerhaave, de zeehelden Michiel de
Ruyter en Maarten Harpertszoon Tromp, de schilders Antoon van Dyck, Jan van Eyck, Hans Memling, Frans Snyders en Peter
Paul Rubens, en de Frankische Koningen en hofmeiers geboren in de streek rond Luik, Clovis, Karel de Grote, Karel
Martel en Pepijn van Herstal . Beroemde Duitsers zijn onder andere Albert Einstein
Arthurlijn: Belfast - Winchester -Le Havre - Chartres -Orleans -Toulon – Cagliari
Belfast
De allereerste bewoners van Belfast arriveerden zo’n 9000 jaar geleden op de plaats waar de huidige stad gesitueerd is. In het
Ijzeren Tijdperk hadden de Kelten het voor het zeggen in de provincie Ulster (Noord-Ierland), wat meer dan 1000 jaar zo zou
blijven. In 795 kwamen de Vikings er de rust verstoren en later, in 1169, waren het deEngelsen die zich met de regio gingen
bemoeien. Vanaf de 17de eeuw werd Ulster (Belfast) het middelpunt van Iers verzet tegen de Engelse heerschappij, wat
uiteindelijk tot de isolatie van Ulster geleid heeft. De Engelsen die er zich gevestigd hadden mengden zich echter niet onder de
lokale bevolking waardoor twee bevolkingsgroepen naast elkaar gingen leven: de katholieken en deprotestanten
Uiteindelijk werd in 1997 een staakt-het-vuren bereikt en het Goede-Vrijdagakkoord van 1998 gaf Belfast eindelijk de garantie
om in veiligheid een toekomst uit te bouwen. Af en toe breekt nog wel eens een haard van rellen uit, maar er is hoop voor de
toekomst dat de katholieken en protestanten toch nog in rust zullen kunnen samenleven.
Ballynahatty is een klein dorpje ten zuiden van Belfast. Het bevat de “Giants Ring” een imense cirkel van 200 meter diameter,
omgeven door 4 meter hoge aardebanken met vijf ingangen, en een klein neolitisch graf een beetje naast het centrum.
Het neolitisch graf in de giant ring
Winchester of venta belgarum
Een aantal stammen van de Belgae (zoals de Atrebati) bewoonde ook Britannia, lang voor dit zo genoemd
werd. Venta Belgarum was de naam van de hoofdplaats van de Britse Belgae, het huidige Winchester.
De kathedraal van Winchester (Winchester Cathedral) is de anglicaanse bisschopskerk
in Winchester (Hampshire) en een van de grootste kathedralen van Engeland. Het oudste deel van de huidige
kathedraal is de crypte. Winchester ligt ongeveer 230 kilometer ten zuidwesten van Londen en heeft een
als stad een belangrijke geschiedenis. Een van de belangrijkste en opvallendste monumenten is de
beroemde Winchester Cathedral. Het is in de Normandische tijd in 1079 door bisschop William Walkelin
gebouwd voor King William. Nu ligt Winchester in een komvormig dal en uitgerekend daar is door
ondergrond moerassig en zacht. Om hier de kerk op te bouwen werd het koninklijke bos van Hempage
volledig omgehakt om als ondergrond te dienen.
Maar na 800 jaar begon het hout te rotten en dreigde de met ruim 170 meter lengte de langste kerk van
Europa te verzakken en uiteindelijk in storten. Het plan werd opgevat om dit te voorkomen door de
ondergrond te verstevigen met beton. En dit zou moeten worden aangelegd op een diepte tussen 5 en 7
meter onder het grondniveau. Bij het graven van een proefgat bleek dat, zodra het oude hout werd
verwijderd onmiddellijk het grondwater omhoog kwam. Dit zou het herstelwerk bemoeilijken.
Uiteindelijk werd besloten een diepzeeduiker in te huren om dit werk te gaan doen. De in 1869 geboren
William Walker was een ervaren duiker die in dienst was bij de Engelse marine. Zes jaar lang, van 1906 tot
en met 1911, werkte hij op de tast in het modderige water aan het verwijderen van het oude hout en het
vervangen ervan door betonnen stenen. Hij werkte vijf dagen lang zes uur per dag en in het weekend
fietste hij zo'n 450 kilometer op een neer naar zijn huis in Londen.
Toen Walker in 1911 klaar was met zijn werk werd het water weggepompt en konden metselaars en
andere arbeiders veilig het reparatiewerk afmaken.
Le Havre
De stad ligt aan de monding van de Seine nabij het Kanaal. Le Havre is, na Rouen, de op één na grootste
stad in Normandië. Normandië ontleent zijn naam aan de Noormannen oftewel Vikingen. De Vikingen of
Noormannen waren Germanen afkomstig uit Scandinavië die een Noord-Germaanse taal spraken en vanaf
ongeveer 800 grootschalig overvallen en plundertochten ondernamen in Europa. Ook het
toenmalige Frankische Rijk werd het slachtoffer en de Kanaalkust werd zelfs gekoloniseerd door
Noormannen.
Le Havre werd gesticht in 1517; de naam betekent 'de haven'. Le Havre is nog steeds een belangrijke
havenstad -de tweede van Frankrijk- die ook het vertrekpunt vormde voor de trans-Atlantische oversteek
vanuit Frankrijk. Zijn bijnaam is dan ook "La Porte Océane".
Tijdens de Slag om Normandië is de stad grotendeels vernield.
Chartres
De kathedraal (zie uitleg)
De rivier de Eure ontspringt in Laag-Normandië en mondt uit in de Seine in Haute-Normandie. De rivier is 225 km lang,
bijrivieren zijn de Avre en de Iton.
Orleans
Cenabum was een versterking van de Galliërs. De stad werd in 52 v.Chr. door de Romeinen onder Julius Caesar veroverd en
verwoest .
Orléans werd gesticht tijdens de regering van de Romeinse keizer Aurelianus, en van zijn naam is de naam van de stad
afgeleid.
Ten tijde van de Merovingen werd Orléans korte tijd een zelfstandig koninkrijk (511–613). Later werd het de zetel van
een graafschap, maar tegen het einde van de middeleeuwen werden de heren van Orléans weer tot hertog verheven. Orléans
was de traditionele apanage van de jongere broer van de koning van Frankrijk, die de titel hertog van Orléans droeg. Het beleg
van Orléans in 1428–1429 was het keerpunt in de honderdjarige oorlog. Op 8 mei 1429 werd de stad onder leiding van Jeanne
d'Arc uit de belegering bevrijd.
De bekendste bezienswaardigheid is de Cathédrale Sainte-Croix uit het jaar 1278. Zij bevindt zich aan de
oostzijde van de Place du Martroi en werd gebouwd op de plaats van een oudere kerk uit de 10e eeuw.
Toulon
Voor de romeinse kolonisatie was Telo-Martius, Telo (godin van de bronnen) Martius, Ares bij de
grieken (god van de oorlog) een schuilplaats voor de griekse schepen. Kelten en Grieken drijven er
handel en gingen in controntatie met elkaar tot de Romeinen de streek annexeren. Toulon is altijd
een commerciële haven geweest, later ook steeds meer en meer een belangrijke militaire haven.
Onder de regering van Lodewijk de veertiende is Toulon samen met Brest de enige haven waar grote
oorlogsschepen kunnen aanmeren. Later wordt Toulon de grootste expeditie-haven naar en van
Afrika tijdens het Ancien Régime. Ook de expeditie naar Egypte door Napoleon vertrok in Toulon.
Tijdens de tweede wereldoorlog werd er heel zwaar gevochten voor deze haven, ze werd door de
Duitsers bezet en uiteindelijk terug door de Amerikanen bevrijdt in 1944.
Cagliari
Onder de naam Karalis was het een van een groep Fenicische handelskolonies in Sardinië in de 7e eeuw
v.Chr. Met de rest van het eiland ging de macht eerst over naar Carthago en vervolgens naar Rome, in 238
v.Chr., toen de Romeinen de Carthagers overwonnen. Later werd de stad achtereenvolgens kort overheerst
door de Vandalen, het Byzantijnse Rijk, Genua, Pisa, Aragon Spanje en zeer kort
de Oostenrijkse Habsburgers. Het viel in 1720 onder het Huis van Savoye. Vanaf de jaren 1870, na de
eenwording van Italië, maakte de stad een eeuw lang een snelle groei door.
Het oude gedeelte van de stad, dat het 'Castello' (kasteel) heet, ligt aan de top van een heuvel, met een
mooi uitzicht op de Golf van Cagliari. De meeste stadsmuren zijn nog intact, en er bevinden zich twee
torens uit de 11e eeuw n. Chr., daterend uit het tijdperk van de overheersing door Pisa. Deze torens
beschermen de twee ingangen van de stad.
In Castello kan men de kathedraal bezichtigen, alsmede het paleis van de provinciale overheid, dat voor
1900 het paleis van de gouverneur van het eiland was. Een andere bezienswaardigheid is het Sardijns
archeologisch museum, het grootste en belangrijkste museum van het eiland wat betreft de
prehistorische Nuragische beschaving van Sardinië.
De kathedraal van Cagliari is in het hart van het Kasteel District. En 'gewijd aan Santa Maria Assunta, de koningin
van Sardes en heeft als patroonheilige Santa Cecilia. Gekenmerkt door het Gotisch-Romaanse, werd vervolgens
in typische vormen van de barokke steenhouwers verder gewerkt. Periode 1669 tot 1702.
Download