Ergometrie - PlusPunt Medisch Centrum

advertisement
Ergometrie
Inspanningstest / fietstest
De cardioloog heeft voor u een ergometrie afgesproken. Dit wordt ook wel een
inspanningstest of een fietstest genoemd. Hieronder wordt uitgelegd wat met
ergometrie wordt onderzocht, wat de risico's van het onderzoek zijn en hoe het
onderzoek wordt verricht.
Doel ergometrie
Het zal duidelijk zijn dat tijdens een fietstest uw hart sneller en harder moet gaan
werken. Hierdoor kan een indruk worden verkregen van de conditie van uw hart.
Doordat tijdens het onderzoek steeds hartfilmpjes (ECG's) worden gemaakt, krijgt de
cardioloog een beeld van het functioneren van uw kransvaten, uw hartritme en uw
bloeddruk.
Risico's ergometrie
De risico's van het onderzoek zijn in het algemeen klein. Het is wel belangrijk dat u
tijdens het onderzoek steeds aan de laborant aangeeft hoe u zich voelt, zeker als u
zich onwel zou voelen. U mag dan veelal meteen stoppen en op een onderzoeksbank
uitrusten. In zeldzame gevallen doen zich tijdens het onderzoek hartritmestoornissen
voor. Met de aanwezige apparatuur kan hier echter zo nodig direct wat aan gedaan
worden.
Uitvoering van het onderzoek
De ergometrie wordt verricht bij Cardiologie. Omdat u een lichamelijke inspanning
gaat leveren op een hometrainer, is het verstandig om hiervoor goede schoenen (zo
mogelijk gymschoenen) en makkelijke kleding mee te nemen (dames mogen een BH
aanhouden, maar geen sport-BH). Het is ook beter om gedurende twee uur voor het
onderzoek geen zware maaltijd te gebruiken.
De cardioloog zal met u afspreken of u het gebruik van bepaalde hartmedicijnen voor
het onderzoek tijdelijk moet staken.
Het onderzoek wordt verricht in aanwezigheid van een hartfunctielaborant.
Voor het onderzoek moet het bovenlichaam ontkleed zijn. Er worden op de borst een
tiental ECG-stickers aangebracht. Voor aanvang van het onderzoek wordt eerst
een hartfilmpje gemaakt. Nadat de laborant dit hartfilmpje (ECG) aan de cardioloog
heeft laten zien en de bloeddruk heeft gemeten, kan het onderzoek beginnen.
Als u op de hometrainer zit, zal de hartfunctielaborant u zeggen wanneer u mag
beginnen met fietsen. U ziet een klokje voor u dat aangeeft hoe snel u trapt. Het is de
bedoeling dat u zodanig trapt dat het klokje steeds 60 +/- 2 RPM (Rotaties per
minuut) blijft aangeven. In het begin zult u de trappers waarschijnlijk makkelijk
Patiëntinformatie PlusPunt MC
rond krijgen. Iedere minuut worden de trappers echter wat zwaarder gezet, terwijl u
toch moet proberen het klokje op 60 +/- 2 RPM te houden. De computer
rekent uit wat u bij uw leeftijd en lichaamslengte zou moeten kunnen halen.
Het is erg belangrijk dat u tijdens het fietsen steeds aan de laborant aangeeft hoe u
zich voelt. U moet het zeker zeggen als u zich onprettig zou beginnen te voelen,
bijvoorbeeld door pijnklachten in de borst of in de benen of door verschijnselen als
benauwdheid, duizeligheid, misselijkheid of hoofdpijn. Als u de trappers na verloop
van tijd echt niet meer goed rond kunt krijgen geeft u dit aan en zal de laborant
aangeven dat u rustig mag uitfietsen en vervolgens kunt stoppen. Het kan ook zijn dat
de laborant zegt dat u mag stoppen.
Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u zich in de badkamer opfrissen en mag u zich weer
aankleden.
De uitslag:
Na het onderzoek krijgt u van de cardioloog of bij uw huisarts de uitslag.
Vragen:
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, neemt u dan gerust
contact op met PlusPunt MC. Ons telefoonnummer is: 045-7470030
Patiëntinformatie PlusPunt MC
Download