KR 6 Definitieve lijst van de kandidaten voor coöptatie uit

advertisement
DEFINITIEVE LIJST VAN DE KANDIDATEN VOOR COOPTATIE UIT DE
LOKALE SOCIALE, ECONOMISCHE EN CULTULE MILIEUS
FORMULIER KR 6
schoolraad : naam school .................................................................
deze lijst wordt alfabetisch opgesteld na afhandeling van de beroepsprocedures
naam
1 .....................................................................
2 .....................................................................
3 .....................................................................
4 .....................................................................
5 .....................................................................
6 .....................................................................
7 .....................................................................
8 .....................................................................
9 .....................................................................
10 ...................................................................
11 ...................................................................
12 ...................................................................
13 ...................................................................
14 ...................................................................
15 ...................................................................
16 ...................................................................
17 ...................................................................
18 ...................................................................
19 ...................................................................
20 ...................................................................
21 ...................................................................
22 ...................................................................
23 ...................................................................
24 ...................................................................
25 ...................................................................
voornaam
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
naam en handtekening van de leden van het kiesbureau :
geboortedatum
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
datum :
Onderwijsorganisatie en -personeel
KR 6
Download