OLYMPIC MAIN PRESS CENTER KIFISIAS AVENUE ATHENE

advertisement
OLYMPIC MAIN PRESS CENTER
KIFISIAS AVENUE
ATHENE
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/IBC04821_004H.jpg
d.d. 11 mei 2004
1
2
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/competition_en.jpg
3
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/i38.jpg
4
Plattegrond locatie
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal
/24-06-2004/vdwindt/plattegrond_best-1.j
pg
5
SPECIAL EXPERIENCE
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN
This is to record that the firm .... (designer) ............ has been engaged
by ........ (owner) .......... as consultants for design engineering for the
following project:
Name and description of project
Total value of Project
.......
SIX floors high Steel Building
of ..... m2
The project has been completed satisfactorily.
Yours Sicerely
Panos Karanikolas
6
7 INZENDERS (AANNEMERS)
• Ontwerp bouwkundig, fundatie
staalconstructie
•
Ontwerp installaties
•
Strenge norm aardbevingen
•
Weging op prijs en kwaliteit
7
PROJECTGEGEVENS:
- Uitbreiding aan het bestaande Helexpo
-
Gelegen aan hoofdontsluitingsweg naar
het Olympisch complex
-
Nieuwbouw ca. 42.000 m²
16.000 m² betonnen onderbouw
26.000 m² staalbouw
- Bestemming:
kantoren voor schrijvende pers
zalen voor persconferenties
8
OPDRACHTGEVER:
Hellenic Republic, Ministry of Culture
General secretariat for Sports
TEAM 7:
Contractor
Architect
Constructeur
fundatie
staal
Installaties
: Joint Venture Michaniki s.a.
- Athena s.a.
: Architects K. Kyriakides
and associates S.A.
: Karanikolas-ZoyopoulosPapadopoulos Ltd
: Ing.bureau Zonneveld b.v.
: Fasma Consultant
Engineers Ltd.
9
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd m
ateriaal/24-06-2004/vdwindt/foto _
02.jpg
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/fo
to _08.jpg
10
EISEN MET BETREKKING TOT INZENDING:
-
Staalconstructie
-
Appendix I van Karidis
-
Aanbieding in 4 weken gereed
-
Griekse taal
11
APPENDIX I:
- Seismic Risk zone: Third (ΙΙΙ).
-
Horizontal Ground Seismic Acceleration:
Αh= 0,24g.
-
Vertical Ground Seismic Acceleration: Α v= 1,1Αh
-
Soil class: Category Γ.
-
Seismic behavior factor q and critical damping ξ:
* For horizontal seismic loading: According to
current codes.
* For vertical loading: 1.0  qv = 0.4qh, ξ  3%.
* Each spectral period of the building must be less
or equal to 0.8sec.
12
OVERZICHT VAN DE BOUWDELEN:
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/plattegrond.jpg
13
DOORSNEDE VAN DE BOUWDELEN:
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/doorsnede_2b.jpg
14
DOORSNEDE VAN DE BOUWDELEN:
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/doorsnede_aa.jpg
15
CONSTRUCTIEF ONTWERP:
-
Binnen 4 weken gereed
-
Na twee weken wil aannemer de staalhoeveelheid weten i.v.m. de prijsvorming
-
Binnen één week wil de constructeur van
de fundering de reacties uit de hoofddraagstructuur
-
Aardbevingsbelasting
-
Stijfheideis
16
OM DIT TE BEREIKEN:
-
Aardbevingsbelasting vertaald naar
statische equivalent
-
TAB in België heeft berekeningen gemaakt
met DIANA ter bepaling van de fe.
spectral period < 0,8 sec.
17
STATISCHE EQUIVALENT:
-
Eurocode 8 / EAK 2000
-
Gebouw tot 10 bouwlagen met regelmatige
structuur/plattegrond of
-
Gebouw tot 6 bouwlagen met
onregelmatige plattegrond
Verder geldt:
+ vloeren die als schijf functioneren
+ gelimiteerde stijfheids verhoudingen tussen
de opeenvolgende vloeren
+ gelimiteerde massa verhoudingen tussen de
opeenvolgende vloeren
18
STRENGERE EISEN DAN GEWOONLIJK
- Seismic Risk zone volgens EAK 2000
: II
- Seismic Risk zone Volgens APPENDIX I
: III
- Versnelling volgens EAK 2000
: 0,16g
- Versnelling volgens APPENDIX I
: 0,249
Each spectral period < 0,8 sec.
19
BEREKENING HORIZONTALE BELASTING:
20
BEREKENING HORIZONTALE BELASTING:
21
BEREKENING HORIZONTALE BELASTING:
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/blad 9.jpg
22
Earthquake load combinations:
Ex + 0,3 Ey + 0,3 Ev
0,3 Ex + Ey + 0,3 Ev
0,3 Ex + 0,3 Ey + Ev
23
RESULTATEN ONTWERP:
-
Ca. 4000 ton staal
(153 kg/m²
-
analyse eigenfrequentie
-
gebouw 2
-
gebouw 3
24
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/diana_eigenw.jpg
25
GEBOUW 2:
-
Eccentric bracings in twee richtingen
-
Kruiskolommen
-
Raatliggers HEM 400-610
-
Staalplaat betonvloeren
26
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/2406-2004/vdwindt/26.jpg
27
DOORSNEDE VAN DE BOUWDELEN:
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/doorsnede_2b.jpg
28
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/det_0
1.jpg
29
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/DSC00010.JPG
30
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwin
dt/i12.jpg
31
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/i14.jpg
32
GEBOUW 3:
-
Momentvast frame
-
Spanten h.o.h. 12 m¹
-
Raatligger HEM 800-1200+verst. platen
voor overspanning van 27 m¹
-
Uitkragend bouwdeel in gedeelte 3b
33
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/33.jpg
34
DOORSNEDE VAN DE BOUWDELEN:
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/doorsnede_aa.jpg
35
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/IBC-MBC_1high.jpg
36
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/det1
0.jpg
37
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/det1
6.jpg
38
AANBESTEDINGSPROCEDURE:
-
7 ontwerpen
-
Beoordelingscommissie
 1e score (team 7 op plaats 3)
-
Alle teams mogen elkaar werk inzien en
becommentariëren
-
Herbeoordeling van commissie
 final score (team 7 op plaats 1)
39
DEFINITIEVE UITWERKING:
-
Statisch equivalente methode niet
toegestaan
-
Diana heeft geen algoritme om de
spanningen in de stalen liggers aan de
norm te toetsen (Eurocode 3 en 8)
-
Definitieve berekening met ESA Prima Win
40
RESPONSE SPECTRUM METHOD:
-
90% van de massa activeren
(bepaald het aantal uitbuigingsvormen dat
mee gerekend moet worden)
-
Horizontaal spectrum
-
Verticaal spectrum
-
Massa
41
42
SUPER POSITIE (SRSS):
Square root of the sum of the squares
X =  [ X 21 + X 22………… + Xk2] 0,5
43
BELASTING GEVALLEN:
-
Ex + 0,3 E4 + 0,3 EV
-
Excentriciteit 1/6 gebouwbreedte
44
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/Load_combinations.jpg
45
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/100-0037_IMG.JPG
46
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/100-0021_IMG.JPG
47
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/100-0024_IMG.JPG
48
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/100-0036_IMG.JPG
49
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/100-0026_IMG.JPG
50
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/maquette overzicht.jpg
51
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/art imp s
tadium.jpg
52
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/07may_ol-stad_high.jpg
53
file:///Y:/Bedrijf/DOV/aangeleverd materiaal/24-06-2004/vdwindt/MPC04mar05096_002H.jpg
54
Download