Turkije bij de EU?

advertisement
Turkije bij de EU?
Waarom wel?
1) In 1959 Turkije vraagt het
associatielidmaatschap voor de EEG aan
2) Het is goed voor de
verspreiding van
democratie en
mensenrechten.
3) Toetreding is goed
voor de
economische groei van de EU.
Turkije heeft de 18e grootste
economie van de wereld.
4) Turkije heeft historisch meer
bij Europa gehoord dan bij het
Midden Oosten
5) Toetreding tot de EU maakt
verhuizen van de inwoners naar
en van Turkije makkelijker.
6) Turkije kan als ‘modern’ islamitisch land binnen
het Midden-Oosten een voortrekkersrol vervullen
7) Ook in Europa zijn
diverse islamitische landen
(Bosnië; Albanië, overigens
beiden niet lid van de Unie)
en de islam is al in Europa.
8) Turkije heeft het 9e grootste leger van de
wereld en grootste van heel Europa. En lid van
de NAVO.
9) Gunstige ligging op de wereldkaart.
Turkije ligt midden in de wereld. Tussen
Europa, Midden Oosten en Azië.
Waarom niet?
1) Turkije weigert in sommige opzichten het EVRM
(Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en
Fundamentele Vrijheden) te respecteren.
Turkije discrimineert etnische en religieuze minderheden,
zoals Koerden, Armeniërs en Levieten
Turkije beperkt de vrijheid van meningsuiting.
2) Turkije is deels geen westers land.
Het ondertekende islamitische
verklaringen waarin de Koran
expliciet als een 'hogere' norm wordt
beschouwd.
3) De Turkse toetreding gaat
door het nu nog veel lagere
BNP per inwoner, de rijke EUlanden geld kosten aan
subsidies.
4)Turkije ontkent de Armeense
kwestie en voert een economische
blokkade tegenover dat land.
5) Als groot land krijgt Turkije veel
invloed binnen de EU.
6) Slechts 13% van Turkije ligt in
Europa. Dit argument wordt deels
ontkracht doordat Cyprus,
eveneens in Azië, al is toegetreden.
7) Na de Turkse toetreding worden Syrië,
Irak en Iran buurlanden van de EU.
8) Toetreding tot de EU maakt immigratie
van Turken naar Europa makkelijker.
9) Het leger van Turkije is de enige stabiele factor in het land.
Volgens de Europese wetgeving zou het leger niet zo'n grote rol
moeten spelen.
Turkije bij de EU?
Ja of nee?
Download