j dictee maand 10 week 37-40

advertisement
dictee klas 3
maand 10
*herhalen cat 1 tm 19 +en, +er, 2/3 cat per woord
*herhalen “al het geleerde”
categorieën
woorden nieuwe
categorie
woorden gerelateerd aan einde schooljaar
categorieën
zlkls automatiseren
11,11,12
13,13,19
9,11
18
11,11
ma
au/ou
au/ou
Ei/ij,7
augustus
fouten
afscheid
Trudie en Evert zijn onze nieuwe leerkrachten
wetenschappelijk
kritisch
gemopper
cijfers
leraressen
Cat: 11,H,11,8,2,11
14,2,7
eren
18
11,s>z
11,11
di
ei/ij
au/ou
ei/ij
week 37
karwei
nauwkeurig
twijfel
‘s ochtends
kinderen
actief
lezen
lokalen
Rudie en Appie zijn logische jongensnamen
Cat; 11,H,11,11,19,4,11
11,au/ou
au/ou
Ei/ij
13,11,19
12
17
a,6
-eren
wo
juffrouw
ouders
voorbij
gigantisch
toekomstig
garantie
lawaai
liederen
Eva en Adam wonen in het Paradijs
Cat: H, 11,11,11,11
ei/ij
au/ou
ei/ij
11,13,16
11,f>v
18,kl tekendief
Kl tekendief
11,19
do
krijgen
nauwgezet
wijzer
Ada’s cavia krijgt een injectie
Cat: 11,18,18,17
9,11
11,11,5
11
2,12
a,11
vrij
au/ou
au/ou,12
Ei/ij
nauwelijks
eenvoudig
eigenlijk
1
Het schooljaar is bijna ten einde
2
3
4
5
6
7
16
17
18
au+
ei+
elen eren a
19
2cat
pagina’s
schrijven
dictee
tempo
praktisch
7+
Cat; ei/ij,ei/ij
8
9
10
uw
s>z
f>v
getallen
tekeningen
antwoorden
prachtig
papieren
11
12
ja/zo nu/nee 3cat
9+11 +zin
Zo leer je kinderen lezen en spellen
13
Annelien Lammers
14
15
dictee klas: 3
maand 10
*herhalen cat 1 tm 19 +en, +er, 2/3 cat per woord
*herhalen “al het geleerde”
categorieën
woorden nieuwe
categorie
woorden gerelateerd aan denken aan vakantie
categorieën
zlkls automatiseren
11,11,19
a
18
11,17
11,s>z
ma
ei/ij
au/ou
ei/ij
week 38
einde
automatisch
veilig
fantastisch
jaloers
camera
foto’s
lenzen
Wij verlaten Nederland per helikopter
Cat: 9,11,H,11,7,11,13,11
au/ou,kl tekendief
au/ou,11
Ei/ij
2,12
14
17
-elen
a,11
di
automaat
klauteren
woestijn
voorzichtig
‘s woensdags
instantie
wandelen
adressen
Het landschap nodigt uit tot wandelen
Cat: 7,11,11,elen
au/ou
11,au/ou
11,ei/ij
11,12
15,18
11,13
9,11,f>v
11
wo
pauze
applaus
allebei
Olaf is een circus clown
Cat: H,11,18,18
H,11,13 kl tekendief
13,kl tekendief,11
13,11
Kl tekendief
11,17
do
ei/ij
au/ou
pijlen
volhouden
In het vliegtuig zaten we helemaal achterin
eigendom
oudheid
tijdperk
hoofdsteden
herinnering
Middeleeuwen
kanonnen
beleven
1
In oude steden zijn prachtige opgravingen
2
3
4
5
6
7
8
Cat: 11,11,2,12,11,f>v,5
9
10
11
12
16
17
18
s>z
au+
ei+
elen eren a
19
2cat
7+
uw
Amerika
kilometer
piloten
weldra
prestatie
Cat: 11,11,2
7,11
11,5
11,8
a,11
9,11 f>v
vrij
ei/ij
au/ou, heid
ei/ij
avontuurlijk
circus
juli
verblijven
hotels
f>v
ja/zo nu/nee 3cat
9+11 +zin
Zo leer je kinderen lezen en spellen
13
Annelien Lammers
14
15
dictee klas: 3
39
maand 10
*herhalen cat 1 tm 19 +en, +er, 2/3 cat per woord
*herhalen “al het geleerde”
categorieën
woorden nieuwe
categorie
woorden gerelateerd aan vakantie
categorieën
zlkls automatiseren
15,11
a,11,s>z
17
a
9,6,5
ma
au/ou
9, au/ou
Ei/ij
snauwen
vertrouwen
maaltijd
Ik vind vakantie ontzettend spannend
‘s zomers
matrozen
vakantie
natuur
begroeiing
13
9,11,12
11,19
17
a,11
tijdschrift
oerwoud
kapitein
klimaat
gemakkelijk
tropisch
ijsco’s
bananen
In het oerwoud zochten wij naar panda’s
Cat: au/ou,7,2,11,16
ei/ij
au/ou
ei/ij,11 s>z
11,f>v
18
9,11,f>v
11,12
11,uw,2,12
wo
woestijn
benauwd
reizen
Vakantie komt steeds dichterbij
zwerven
cactus
behalve
onmiddellijk
zenuwachtig
!
!
Cat: 12,2, ei/ij
15,11
9,4
Kl tekendief
9,11
13,11
do
11,au/ou
au/ou,11
Ei/ij
!
Cat: 11,17,11,7,11,7
di
ei/ij
au/ou,7
1,13,ei/ij
week
kabeljauw
augurken
oneindig
Dictee doen we pas weer in het nieuwe schooljaar
oceanen
belangrijk
kano
ongelukken
rivieren
!
Cat: 18,kl tekendief,3,8
vrij
Zin:
3
1
2
4
5
16
17
18
au+
ei+
elen eren a
19
6
7
8
9
10
11
12
2cat
7+
uw
s>z
f>v
ja/zo nu/nee 3cat
9+11 +zin
Zo leer je kinderen lezen en spellen
Annelien Lammers
13
14
15
dictee klas: 3
maand 10
*herhalen cat 1 tm 19 +en, +er, 2/3 cat per woord
*herhalen “al het geleerde”
categorieën
woorden nieuwe
categorie
week 40
categorieën
zlkls automatiseren
ma
di
wo
do
vrij
1
2
3
4
5
16
17
18
19
au+
ei+
elen eren a
6
7
8
9
10
11
12
2cat
7+
uw
s>z
f>v
ja/zo nu/nee 3cat
9+11 +zin
Zo leer je kinderen lezen en spellen
Annelien Lammers
13
14
15
Download